Official course description, subject to change:

Preliminary info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABRKVM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course semester
Semester
Forår 2025
Start
27 January 2025
End
30 May 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis.
Description

De studerende introduceres for de kvantitative metoder, deres centrale begreber og deres anvendelighed i afklaring af forskningsspørgsmål. De studerende lærer at designe spørgeskemaer og eksperimentelle forsøg. Der gives en praktisk indførsel i databehandling, visuel repræsentation af data samt hypotesetests.

Anvendelse af kvantitative metoder en nødvendig del af det akademiske håndværk, og en essentiel del af forsknings- og designpraksis. Det er derfor vigtigt, at de studerende opnår forståelse for og færdigheder med kvantitative metoder, for at komplementere studiets øvrige metodetilgange. Kursus giver en indsigt i kvantitative metoder, de data der kan indsamles, hensigtsmæssigt analyser deraf, og deres rækkevidde som svar på spørgsmål i forsknings- og designpraksis. Ydermere er en række gæsteforelæsere inviteret til at fortælle om kvantitativ praksis i IT-industrien.

Kurset dækker følgende emner:

 • Design af kvantitative forskningseksperimenter
 • Grundlæggende spørgeskemadesign: spørgsmålstyper og skalaer
 • Grundlæggende begreber i kvantitativ metode: population, sampling, repræsentativitet, reliabilitet
 • Grundlæggende metoder til kvantitativ analyse: deskriptiv statistik, grafisk præsentation
 • Grundlæggende metoder til kvantitative følgeslutninger: hypotesetest 
 • Introduktion til frit tilgængelige værktøjer til kvantitativ datahåndtering

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for grundlæggende begreber inden for kvantitativ metode
 • Rapportere data ved hjælp af deskriptiv statistik
 • Udforme et spørgeskema og analysere besvarelser
 • Designe et eksperimentelt forsøg
 • Fortolke resultater af hypotesetest
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C22: Submission of written work – Take home