Official course description:

Full info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABRKVM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Assistant Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis.
Description

De studerende introduceres for de kvantitative metoder, deres centrale begreber og deres anvendelighed i afklaring af forskningsspørgsmål. De studerende lærer at designe spørgeskemaer og eksperimentelle forsøg. Der gives en praktisk indførsel i databehandling, visuel repræsentation af data samt hypotesetests.

Anvendelse af kvantitative metoder en nødvendig del af det akademiske håndværk, og en essentiel del af forsknings- og designpraksis. Det er derfor vigtigt, at de studerende opnår forståelse for og færdigheder med kvantitative metoder, for at komplementere studiets øvrige metodetilgange. Kursus giver en indsigt i kvantitative metoder, de data der kan indsamles, hensigtsmæssigt analyser deraf, og deres rækkevidde som svar på spørgsmål i forsknings- og designpraksis. Ydermere er en række gæsteforelæsere inviteret til at fortælle om kvantitativ praksis i IT-industrien.

Kurset dækker følgende emner:

 • Design af kvantitative forskningseksperimenter
 • Grundlæggende spørgeskemadesign: spørgsmålstyper og skalaer
 • Grundlæggende begreber i kvantitativ metode: population, sampling, repræsentativitet, reliabilitet
 • Grundlæggende metoder til kvantitativ analyse: deskriptiv statistik, grafisk præsentation
 • Grundlæggende metoder til kvantitative følgeslutninger: hypotesetest 
 • Introduktion til frit tilgængelige værktøjer til kvantitativ datahåndtering

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for grundlæggende begreber inden for kvantitativ metode
 • Rapportere data ved hjælp af deskriptiv statistik
 • Udforme et spørgeskema og analysere besvarelser
 • Designe et eksperimentelt forsøg
 • Fortolke resultater af hypotesetest
Learning activities

Læringsaktiviteterne består primært af forelæsninger og gruppearbejde med statistisk behandling af data. Dertil er der en række af afleveringsopgaver der kræver de studerende at arbejde med teorien i praksis. De studerende designer i løbet af kurset spørgeskemaer fra bunden, og benytter den lærte statistiske metode til at analysere deres besvarelser. Øvelserne omsætter den gennemgåede teori til praktiske opgaver, der reflekterer indholdet af eksamensopgaven.


Mandatory activities

Der er ingen obligatoriske afleveringer, men der er fire frivillige afleveringer. Disse er stærkt anbefalet at aflevere, da de i vid udstrækning vil minde om eksamensopgaven.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

Madsen, B. S. (2017): Statistik for ikke-statistikere (3. udg). Samfundslitteratur.


Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 25%
 • Lectures: 15%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 30%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C22: Submission of written work – Take home
Exam submission description:
Studerende skal individuelt løse en række opgaver i kvantitativ metode og aflevere en samlet besvarelse
Take home duration:
3 days


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D22: Submission with following oral exam supplemented by the submission.
Exam submission description:
For at kvalificere til reeksamen, skal den studerende indsende en kort besvarelse til en opgave, der beder om en kort redegørelse for en datavidenskabelig problemstilling, med afsæt i kvantitativ metode. Opgaven stilles efter karaktergivning af den ordinære eksamen.
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes

Time and date
Ordinary Exam - hand out Mon, 27 May 2024, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam - submission Thu, 30 May 2024, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Wed, 24 July 2024, 08:00 - 14:00
Reexam Mon, 12 Aug 2024, 09:00 - 21:00
Reexam Tue, 13 Aug 2024, 09:00 - 21:00