Official course description:

Full info last published 15/11-19
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABRKVM1KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Assistant Professor
Course semester
Semester
Forår 2020
Start
27 January 2020
End
31 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis (især til vurdering af brugsværdi i digitalt design).
Description

De studerende får en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelighed til at finde svar på forskellige typer af forskningsspørgsmål. De studerende skal konstruere en spørgeskemaundersøgelse fra start til slut, hvilket giver erfaring med kompleksitet, datahåndtering og analytiske relevans. Vi arbejder tillige med flere frit tilgængelige værktøjer, der understøtter behandling af store mængder data og forståelse for deres udsigelseskraft.

Indenfor digitalt design, og især omkring designpraksis, er anvendelse af kvantitative metoder koblet med forståelse for kvantitative data en nødvendig del af det akademiske håndværk. Det er derfor vigtigt, at de studerende opnår basal forståelse for og færdigheder med kvantitative metoder, til kompletering af studiets øvrige metodetilgange. I en større sammenhæng er det vigtigt for alle akademiske områder at opnå en grundlæggende indsigt i forskellen på kvalitative og kvantitative metoder, de data der kan produceres og deres rækkevidde som svar på interessante spørgsmål.

Kurset dækker følgende emner:

 • Kvantitativt forskningsdesign i kontekst: hvorfor, hvornår, hvordan
 • Grundlæggende spørgeskemadesign: dataindsamlingsmetoder, spørgsmålstyper, målniveauer og skalatyper.
 • Grundlæggende koncepter til datavurdering: population, stikprøve, sampling, sampling metoder, repræsentativitet, pålidelighed og gyldighed.
 • Grundlæggende metoder til kvantitativ analyse: normalfordeling, sammenhæng, sammenligning, præsentation.
 • Grundlæggende metoder til kvantitative følgeslutninger: estimering og hypotesetest
 • Introduktion til nemt tilgængelige værktøjer til kvantitativ datahåndtering


Formal prerequisites
Studerende optaget på BDDIT i 2019
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Definere centrale kvantitative undersøgelsesbegreber så som population, stikprøve, stikprøveenhed, repræsentativitet, reliabilitet, validitet og metoder til stikprøveudvælgelse
 • Karakterisere brugsværdien af et givent design/artifact
 • Udforme et spørgeskema og gennemføre en brugerundersøgelse
 • Analysere data fra spørgeskemaundersøgelsen ved hjælp af deskriptive metoder (positions- og spredningsmål)
 • Opsummere data ved hjælp af basale inferentielle metoder (estimation og hypotesetest) og diskutere fundne resultater
 • Redegøre for grundlæggende former for kvantitative undersøgelsesdesign, dataindsamlingsmetoder, spørgsmålstyper, måleniveauer og skalatyper
Learning activities

Læringsaktiviteterne består primært af forelæsninger, diskussioner og gruppearbejde. De studerende skal designe et spørgeskema fra bunden, formidle det og sikre en tilstrækkelig mængde af data, der derefter skal analyseres med forskellige statistiske tilgange. Øvelserne omsætter den gennemgåede teori på måder, der direkte forbereder en del af indholdet i den afsluttende eksamensopgave.


Course literature

Madsen, B. S. (2017): Statistik for ikke-statistikere (3. udg). Samfundslitteratur.

Kristensen, C.J. & M.A. Hussain (red.) (2019) Metoder i samfundsvidenskaberne (2. udg). Samfundslitteratur. (Del I + Del III).


Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 25%
 • Lectures: 25%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 10%
 • Exam with preparation: 10%
 • Other: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
C: Submission of written work
Exam submission description:
The exam consists of an individual written assignment. Two weeks are given for answering

Time and date