Official course description:

Full info last published 18/07-22
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABRKVM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Assistant Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
31 August 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende forståelse for kvantitative metoder og deres anvendelse i både forskning og designpraksis.
Description

De studerende introduceres for de kvantitative metoder, deres centrale begreber og deres anvendelighed i afklaring af forskningsspørgsmål. De studerende lærer at designe spørgeskemaer og eksperimentelle forsøg. Der gives en praktisk indførsel i databehandling, visuel repræsentation af data samt hypotesetests.

Anvendelse af kvantitative metoder en nødvendig del af det akademiske håndværk, og en essentiel del af forsknings- og designpraksis. Det er derfor vigtigt, at de studerende opnår forståelse for og færdigheder med kvantitative metoder, for at komplementere studiets øvrige metodetilgange. Kursus giver en indsigt i kvantitative metoder, de data der kan indsamles, hensigtsmæssigt analyser deraf, og deres rækkevidde som svar på spørgsmål i forsknings- og designpraksis. Ydermere er en række gæsteforelæsere inviteret til at fortælle om kvantitativ praksis i IT-industrien.

Kurset dækker følgende emner:

 • Design af kvantitative forskningseksperimenter
 • Grundlæggende spørgeskemadesign: spørgsmålstyper og skalaer
 • Grundlæggende begreber i kvantitativ metode: population, sampling, repræsentativitet, reliabilitet
 • Grundlæggende metoder til kvantitativ analyse: deskriptiv statistik, grafisk præsentation
 • Grundlæggende metoder til kvantitative følgeslutninger: hypotesetest 
 • Introduktion til frit tilgængelige værktøjer til kvantitativ datahåndtering

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for grundlæggende begreber inden for kvantitativ metode
 • Rapportere data ved hjælp af deskriptiv statistik
 • Udforme et spørgeskema og analysere besvarelser
 • Designe et eksperimentelt forsøg
 • Fortolke resultater af hypotesetest
Learning activities

Læringsaktiviteterne består primært af forelæsninger og gruppearbejde med statistisk behandling af data. De studerende designer i løbet af kurset flere spørgeskemaer fra bunden for at benytte tidligere draget erfaring i empirisk design. Øvelserne omsætter den gennemgåede teori til praktiske opgaver, der reflekterer indholdet af eksamensopgaven.


Course literature

Madsen, B. S. (2017): Statistik for ikke-statistikere (3. udg). Samfundslitteratur.


Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 15%
 • Lectures: 25%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 30%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C22: Submission of written work – Take home
Exam submission description:
Studerende skal individuelt løse en række opgaver i kvantitativ metode og aflevere en samlet besvarelse
Take home duration:
3 days


reexam
Exam type:
B: Oral exam, External (7-point scale)
Exam variation:
B1I: Oral exam with time for preparation. In-house.
Exam duration per student for the preparation:
20 minutes
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes

Time and date