Official course description:

Full info last published 15/11-21
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KALEKRP2KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2022
Period
Summer 2022
Start
11 July 2022
End
26 August 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind og leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 
Description

Kurset sætter de studerende i stand til at organisere og lede kreative projekter i praksis. Kursusforløbet integrerer 1) organisations- og ledelsesteorier med 2) teorier om og forskning i kreativitet inden for 3) den digitaliseringsforståelse de studerende har opbygget indenfor deres studier. På denne måde bygger kurset oven på de erfaringer, de studerende har med kreative projekter i praksis fra kurset "Avancerede Designprocesser" eller lignende kurser. 

Ved at forstå kreativt arbejde som processer, der finder sted inden for organisatoriske strukturer, fokuserer kurset på de på én gang begrænsende og muliggørende rammer, sådanne strukturer sætter omkring kreativitet og innovation. Det gør kurset med en særlig vægt på den digitale dimension, på samarbejder på tværs (hvilket også bygger oven på kurset ”Brugere i kontekst”) og på konteksten for det kreative arbejde. For at bibringe de studerende den mest fyldestgørende forståelse af Ledelse af Kreative Projekter, arbejder kurset på højeste teoretiske niveau, men med fokus på hands-on og det praksisfokuserede projekt-niveau – og lægger derigennem vægt på at de studerende får en dybere forståelse for egne tilgange og kompetencer tilegnet via studier, arbejde m.m., og formår at sætte disse i spil med den nye viden tilegnet på kurset.
Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for og diskutere teorier om organisation, ledelse og innovation (generelt og specifikt i forhold til kreativitet)
  • Analysere konkrete eksempler på organisation og ledelse af kreativitet
  • Evaluere og reflektere over anvendelsen af organisatoriske, ledelsesmæssige og innovationsrelaterede tilgange i specifikke cases og projekter
Learning activities

Undervisningen er tilrettelagt som transformativ læring, som har en radikalt anderledes måde at tilgå læring på, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer, motivation og sociale samspil med andre studerende og underviser, samtidig med at man har et ret stort spillerum for at forfølge selvvalgte projekter og egen metodiske tilgang. Rent praktisk forventes det, at de studerende har læst litteraturen inden undervisningen, og i høj grad er aktive deltagere i de diskussioner vi har i plenum. som både lægger op til undren (refleksion) og en dybere forståelse for kompleksiteten af samspillet mellem de teorier vi arbejder med, og ikke mindst afdækker hvor gode teorierne rent faktisk fungerer i forskellige typer praksis. Dette arbejdes der videre med i grupper, som er sammensat og faciliteret med test og øvelser. Dette leder frem til den endelig eksamensopgave, hvor den enkelte studerende selv definerer fokus med udgangspunkt i egen forståelse for materialet fra kurset, og den (nye) erkendelse af egen foretrukne måde, at arbejde akademisk på

Course literature

Grundbog: Projektstyring - projektledelse i praksis af Steen Thorborg 

 Diverse artikler og uddrag fra bøger som kan downloades fra kursets learnIT side. 


Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Ved kursets afslutning afleverer de studerende en opgave (max 10 sider), hvor de besvarer ét eller flere af tre eksamensspørgsmål

Time and date