Official course description:

Full info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KALEKRP2KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2024
Period
Summer 2024
Start
8 July 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Understanding creative work as processes that take place within organizational and cultural settings under different kind of leadership and management, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation. 

Description

Kurset sætter de studerende i stand til at organisere og lede kreative projekter i praksis.

Kursusforløbet integrerer 1) teorier om kultur, personlighed, organisations- og ledelsesteorier med 2) teorier om og forskning i kreativitet og projektstyring, inden for 3) den digitaliseringsforståelse de studerende har opbygget indenfor deres studier. På denne måde bygger kurset oven på de erfaringer, de studerende har med kreative projekter i praksis fra kurset "Avancerede Designprocesser" eller lignende kurser. 

Ved at forstå kreativt arbejde som processer, der finder sted inden for organisatoriske, ledelsesmæssige, kulturelle og personlige strukturer, fokuserer kurset på de på én gang begrænsende og muliggørende rammer, sådanne strukturer sætter omkring kreativitet og innovation. Det gør kurset med en særlig vægt på den digitale dimension, på samarbejder på tværs (hvilket også bygger oven på kurset ”Brugere i kontekst”) og på konteksten for det kreative arbejde. For at bibringe de studerende den mest fyldestgørende forståelse af Ledelse af Kreative Projekter, arbejder kurset på højeste teoretiske niveau, men med fokus på hands-on og det praksisfokuserede projekt-niveau – og lægger derigennem vægt på at de studerende får en dybere forståelse for egne tilgange og kompetencer tilegnet via studier, arbejde m.m., og formår at sætte disse i spil med den nye viden tilegnet på kurset.

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for og diskutere teorier om organisation, ledelse og innovation (generelt og specifikt i forhold til kreativitet)
  • Analysere konkrete eksempler på organisation og ledelse af kreativitet
  • Evaluere og reflektere over anvendelsen af organisatoriske, ledelsesmæssige og innovationsrelaterede tilgange i specifikke cases og projekter
Learning activities

Undervisningen er tilrettelagt som transformativ læring, som har en radikalt anderledes måde at tilgå læring på. Kursets indholdsmæssige dimension, tager udgangspunkt i den enkelte studerendes kompetencer og motivation – og dette sættes i samspil med andre studerende og underviser. Det gør at man har et ret stort spillerum for at forfølge selvvalgte projekter og egen metodiske tilgang(e).Men det kræver også at de studerende følger kurset, og at de studerende har læst litteraturen inden undervisningen - og i høj grad er aktive deltagere i de diskussioner vi har i plenum, som både lægger op til undren (refleksion) og en dybere forståelse for kompleksiteten af samspillet mellem de teorier vi arbejder med, og ikke mindst afdækker hvor gode teorierne rent faktisk fungerer i forskellige typer praksis. Grupperne bliver sammensat udfra forskelligheder, og faciliteres med test og øvelser. Dette leder frem til den endelig eksamensopgave, hvor den enkelte studerende selv definerer fokus med udgangspunkt i egen forståelse for materialet fra kurset, og den (nye) erkendelse af egen foretrukne måde, at arbejde akademisk på.

Course literature

Grundbog: Projektstyring - projektledelse i praksis af Steen Thorborg 

 Diverse artikler og uddrag fra bøger som kan downloades fra kursets learnIT side. 


Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Ved kursets afslutning afleverer de studerende en opgave (max 10 sider), hvor de besvarer ét eller flere af tre eksamensspørgsmål


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
De studerende afleverer en opgave (max 10 sider), hvor de besvarer ét eller flere af tre eksamensspørgsmål

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 9 Aug 2024, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Fri, 23 Aug 2024, 08:00 - 14:00