Official course description:

Full info last published 15/11-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KALEKRP2KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2021
Period
Summer 2021
Start
12 July 2021
End
27 August 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Understanding creative work as processes that take place within organizational structures, the course focuses on the simultaneously constraining and enabling ways these structures influence creativity and innovation.

Description

Kurset sætter de studerende i stand til at organisere og lede kreative projekter. Det integrerer 1) organisations- og ledelsesteori med 2) teorier om og forskning i kreativitet inden for 3) en digitaliseringsforståelse. På denne måde bygger kurset oven på de erfaringer, de studerende har med kreative projekter i praksis fra "Avancerede Designprocesser".

Ved at forstå kreativt arbejde som processer, der finder sted inden for organisatoriske strukturer, fokuserer kurset på de på én gang begrænsende og muliggørende rammer, sådanne strukturer sætter omkring kreativitet og innovation. Det gør kurset med en særlig vægt på den digitale dimension af forretningsmodeller, på samarbejder på tværs (hvilket også bygger oven på kurset ”Brugere i kontekst”) og på konteksten for det kreative arbejde. For at bibringe de studerende den mest fyldestgørende forståelse af feltet arbejder kurset på både et strukturelt/organisatorisk niveau og et projekt-niveau – og lægger derigennem vægt på nødvendigheden af, at de studerende har en forståelse for at skille komplekse processer ad i håndtérbare arbejdspakker.

På denne måde giver kurset de studerende viden om (formelle og uformelle) organisationsstrukturer, om ledelses rolle, om principper og værdier som driver kreativitet og innovation in konkrete sammenhænge og om de roller, som ”det digitale” spiller i den sammenhæng. Og det gør det ved at tage såvel organisatoriske som projekt-specifikke mål i betragtning.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for og diskutere teorier om organisation, ledelse og innovation (generelt og specifikt i forhold til kreativitet)
  • Analysere konkrete eksempler på organisation og ledelse af kreativitet
  • Evaluere og reflektere over anvendelsen af organisatoriske, ledelsesmæssige og innovationsrelaterede tilgange i specifikke cases og projekter
Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 13 Aug 2021, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Fri, 27 Aug 2021, 08:00 - 14:00