Official course description:

Full info last published 15/11-21
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBORINN1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12150 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Postdoc
Teacher
Associate Professor
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
31 August 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af velovervejede organisatoriske innovationsprocesser.

Description

Innovation er højt på agendaen i danske organisationer uanset, om de er private eller offentlige. I organisastion og innovation får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer organiserer sig i forhold til at skabe innovation fra idégenerering til implementering. Du vil lære om forskellige former for innovationer som nye services, nye organisatoriske processer, forretningsmodeller mm. Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra de linære og strategiske modeller til mere emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori.  Nogle af de temaer/teori, der blandt bliver taget op, er innovationskultur, medarbejderdrevet innovation, crowdsourcing, collective intelligence og predictive models.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Deltagerne kan identificere og beskrive en innovationsproblemstilling ud fra fagets tekster.
  • Deltagerne kan problematisere og diskutere en innovationsproblemstilling med brug af fagets tekster.
  • Deltagerne kan designe en innovationsprocess og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.
Learning activities

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, gruppearbejde med brug af cases fra gruppens virksomheder, gæsteoplæg, eksamensopgaven og vejledning. Undervisningen fokuserer på at tilvejebringe deltagerne teori med begreber og modeller, viden til at forstå og analysere organisatorisk innovation med henblik på at evaluere og designe organisatoriske innovationsløsninger og dermed bidrage til organisatorisk innovation. Ligeledes vil gæsterne, der arbejder med organisatorisk innovation fortælle om deres erfaringer, løsninger, overvejelser, resultater og læring. De studerende bliver trænet i at anvende forskellige perspektiver, teorier og modeller til at atbejde med håndtering af organistatoriske innovationsproblemstillinger. Dette arbejde handler både om ide generering med ligeså meget om implementering og forankring og hvad der er behov for, for at sikre det. Den meget koncentrerede undervisningform med de to 2 dages seminarer samt vejledning og lidt hjemmearbejde, stiller krav til de studerende om at få læst materialerne løbende. Selvom faget kører over en måned er det vigtigt at komme ihu at det svarer til 1/4 af fuld arbejdsbelastning.

Course literature

Kursuslitteraturen består af artikler, cases, bogkapitler med mere. Materialet er typisk på engelsk. Det oploades til LearnIT (fælles undervisningsplatform) og vil være tilgengængeligt senest 1 måned før det seminar, hvor det indgår. Husk at afsætte god tid til læsning.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 54%
  • Lectures: 14%
  • Exercises: 4%
  • Assignments: 5%
  • Project work, supervision included: 20%
  • Other: 3%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1G: Submission of written work for groups
Exam submission description:
De(n) studerende skal med udgangspunkt i en case gerne fra egen virksomhed identifice og beskrive en innovationsproblemstilingen. Udfordringerne skal problematiseres og diskuteres med brug af fagets tekster, det er også ok at inddrage enkelt ekstra materiale. På baggrund af problematiseringen udvælges hele eller dele af en udfordring som der udvikles et løsningsdesign til, dette design skal igen diskuteres med brug af fagets tekster med fokus på forventede fordele og ulemper. Frem for udvikling af et løsningsdesign kan de(n) studerende evaluere et givet innovationsdesign.

1 studerende: 10 sider. 2 studerende: 15 sider.

If you submit as a group, you must clearly identify which respective parts of the submitted work you are responsible for to be able to establish a solid foundation for individual grading.
Group submission:
Group
  • 1-2

Time and date