Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 12/01-23

Organisation og innovation

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBORINN1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af velovervejede organisatoriske innovationsprocesser.
Description

Innovation er højt på agendaen i danske organisationer uanset, om de er private eller offentlige. I Organisastion og innovation får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer organiserer sig i forhold til at skabe innovation fra idégenerering til implementering. Du vil lære om forskellige former for innovationer som nye services, nye organisatoriske processer, forretningsmodeller mm. Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra de linære og strategiske modeller til mere emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori. Nogle af de temaer/teori, der bl.a. bliver taget op, er strategi, ledelse, autonomi, og medarbejderdrevet innovation.

Formal prerequisites


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Deltagerne kan identificere og beskrive en innovationsproblemstilling ud fra fagets tekster.
  • Deltagerne kan problematisere og diskutere en innovationsproblemstilling med brug af fagets tekster.
  • Deltagerne kan forholde sig til hele eller dele af en innovationsprocess (evaluere eller udforme) og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work