Official course description:

Full info last published 12/01-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBORINN1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor
Teacher
Associate Professor
Course semester
Semester
Forår 2023
Start
30 January 2023
End
25 August 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af velovervejede organisatoriske innovationsprocesser.
Description

Innovation er højt på agendaen i danske organisationer uanset, om de er private eller offentlige. I Organisastion og innovation får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer organiserer sig i forhold til at skabe innovation fra idégenerering til implementering. Du vil lære om forskellige former for innovationer som nye services, nye organisatoriske processer, forretningsmodeller mm. Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra de linære og strategiske modeller til mere emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori. Nogle af de temaer/teori, der bl.a. bliver taget op, er strategi, ledelse, autonomi, og medarbejderdrevet innovation.

Formal prerequisites


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Deltagerne kan identificere og beskrive en innovationsproblemstilling ud fra fagets tekster.
  • Deltagerne kan problematisere og diskutere en innovationsproblemstilling med brug af fagets tekster.
  • Deltagerne kan forholde sig til hele eller dele af en innovationsprocess (evaluere eller udforme) og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.
Learning activities

Undervisningen består af en blanding af forelæsninger med danske cases, gruppearbejde med brug af deltagernes cases, hjemmeopgaver, walk and talks samt eksamensopgave med vejledning. Undervisningen fokuserer på at tilvejebringe deltagerne teori i form af begreber og modeller, altså viden til at forstå og analysere organisatorisk innovation med henblik på at evaluere og udarbejde organisatoriske innovationsløsninger og herigennem bidrage til organisatorisk innovation i egen virksomhed. Deltagerne bliver trænet i at anvende forskellige perspektiver, teorier og modeller til at atbejde med håndtering af organistatoriske innovationsproblemstillinger. Dette arbejde handler både om idégenerering, opbakning, implementering og forankring og hvad der er behov for, for at sikre innovation. Den  koncentrerede undervisningsform med 4 undervisningsdage stiller krav til de studerende om at få afsat tid til at få læst materialerne samt tid til hjemmeopgaver og eksamen for at få fuldt udbytte af kurset. Det er vigtigt at huske på, at faget svarer til 1/4 af fuld arbejdsbelastning. Vel mødt!

Course literature

Kursuslitteraturen består af artikler, cases, bogkapitler med mere. Materialet er typisk på engelsk. Det oploades til LearnIT (fælles undervisningsplatform) og vil være tilgengængeligt senest 1 måned før det seminar, hvor det indgår. Husk at afsætte god tid til læsning.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 54%
  • Lectures: 14%
  • Exercises: 4%
  • Assignments: 5%
  • Project work, supervision included: 20%
  • Other: 3%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Den studerende skal med udgangspunkt i en case fra egen virksomhed identificere og beskrive en innovationsproblemstilling. Udfordringerne skal problematiseres og diskuteres med brug af fagets tekster, det er også ok at inddrage enkelt ekstra materialer. På baggrund af problematiseringen udvælges hele eller dele af en udfordring som der gives et bud til løsning, eller en nuværende håndtering evalueres. Dette skal igen diskuteres med brug af fagets tekster med fokus på fordele og ulemper.
1 studerende: 10 sider.


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Same as ordinary exam.

Time and date