Official course description:
Full info last published 1/02-22

Avancerede designprocesser

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
KAAVDES1KU
Participants max:
130
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor, Head of study programme
Teacher
Associate Professor
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2021
Start
30 August 2021
End
31 January 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus giver de studerende mulighed for at udvikle deres viden om designprocesser til et avanceret niveau. Kurset præsenterer en række forskningsbaserede og designteoretiske tilgange til at planlægge og udføre interaktionsdesign og co-designprocesser i et iterativt og brugerorienteret perspektiv.

Description

Som digital designer er det vigtigt at tilegne sig de nødvendige kompetencer og færdigheder for at indgå i kollaborative designprocesser med flere brugere og stakeholders. Det er essentielt at opbygge et stort repertoire af designmetoder- og teknikker, og et kendskab til de faser, der kendetegner en dynamisk designproces fra indledende undersøgelser af et domæne over konceptudvikling til færdig prototype. I tillæg er det på et avanceret niveau nødvendigt at kunne vælge reflekteret og selvstændigt mellem disse metoder og teknikker i iterative og foranderlige designprocesser.

På kurset arbejder vi med at udvikle disse designevner gennem et praktisk designprojekt og en kontinuerlig akademisk refleksion over udviklingen af de studerendes designviden og færdigheder. De studerende udvikler et nuanceret begrebsapparat til at artikulere relevante problemstillinger i et designteoretisk og forskningsbaseret perspektiv.

Eksempler på emner kurset vil tage op (men ikke er begrænset til):

 • design af designprocessen

 • digitale designprocesser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

 • designantropologiske undersøgelser og interventioner

 • co-design, samskabelse og brugerinvolvering

 • formgivning og interaktive teknologier som designmateriale

 • sketching, prototyping og eksternalisering

 • evaluering, implementering og perspektivering

 • viden i design og research-through-design

 • desigperspektiver (fx. affektivt interaktionsdesign eller kritisk design)

 • designerens rolle

 • etik og værdier

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på 1. semester af MSc Digital design og interaktive teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • planlægge, udføre og reflektere over digitale designprocesser baseret på designteori
 • vælge mellem passende designmetoder- og teknikker baseret på en viden om brugskontekst og designprocessens karakter
 • diskutere og reflektere over brugen af analytiske af praktiske designværktøjer i processen ud fra et brugerorienteret designperspektiv
 • udvikle og analysere funktionelle prototyper og reflektere over brugen af interaktive teknologier som et designmateriale
 • præsentere indsigter fra deres designproces, argumentere for, evaluere og kritisk vurdere værdien af deres design for et akademisk og fagligt publikum
 • bruge indsigter fra processen til at reflektere over og udvikle sine evner som designer
Learning activities

The course will revolve around two hands-on design projects; a sprint (1 week) in the beginning of the semester, and a 10-week iterative and user-driven design project based on an overall brief presented by the teachers. It is a foundation for the exam to participate in the design project including supervision, critique sessions, presentations and exhibitions.

Course literature

Jonas Löwgren & Erik Stolterman (2007): Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submisson description:
Der arbejdes i grupper af 4-6 studerende. Eksamensrapporten er todelt og består af 4 siders (eksklusiv referencer) forskningsartikel i CHI to-spaltet format samt 5-7 siders processreflektion i åbent format. Den mundtlige del af eksamen er en gruppeeksamen med individuelle præsentationer og gruppediskussion (oral group exam form: mixed group #4). Mundtlig eksamen vil vare ca. 20 minutter per studerende inkl. votering (dvs. 1½ time inkl. votering for en gruppe af 5 studerende)
Group submission:
Group
 • Grupper af 4-6 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Group exam


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Group submission:
Group
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes

Time and date
Ordinary Exam - submission Wed, 22 Dec 2021, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Thu, 20 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 21 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Mon, 24 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 25 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 26 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 27 Jan 2022, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Wed, 23 Feb 2022, 08:00 - 14:00
Reexam Wed, 9 Mar 2022, 09:00 - 19:00
Reexam Thu, 10 Mar 2022, 12:00 - 19:00