Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 17/05-21

Avancerede designprocesser

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
KAAVDES1KU
Participants max:
130
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course semester
Semester
Efterår 2022
Start
29 August 2022
End
31 January 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus giver de studerende mulighed for at udvikle deres viden om designprocesser til et avanceret niveau. Kurset præsenterer en række forskningsbaserede og designteoretiske tilgange til at planlægge og udføre interaktionsdesign og co-designprocesser i et iterativt og brugerorienteret perspektiv.

Description

Som digital designer er det vigtigt at tilegne sig de nødvendige kompetencer og færdigheder for at indgå i kollaborative designprocesser med flere brugere og stakeholders. Det er essentielt at opbygge et stort repertoire af designmetoder- og teknikker, og et kendskab til de faser, der kendetegner en dynamisk designproces fra indledende undersøgelser af et domæne over konceptudvikling til færdig prototype. I tillæg er det på et avanceret niveau nødvendigt at kunne vælge reflekteret og selvstændigt mellem disse metoder og teknikker i iterative og foranderlige designprocesser.

På kurset arbejder vi med at udvikle disse designevner gennem et praktisk designprojekt og en kontinuerlig akademisk refleksion over udviklingen af de studerendes designviden og færdigheder. De studerende udvikler et nuanceret begrebsapparat til at artikulere relevante problemstillinger i et designteoretisk og forskningsbaseret perspektiv.

Eksempler på emner kurset vil tage op (men ikke er begrænset til):

 • design af designprocessen

 • digitale designprocesser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

 • designantropologiske undersøgelser og interventioner

 • co-design, samskabelse og brugerinvolvering

 • formgivning og interaktive teknologier som designmateriale

 • sketching, prototyping og eksternalisering

 • evaluering, implementering og perspektivering

 • viden i design og research-through-design

 • desigperspektiver (fx. affektivt interaktionsdesign eller kritisk design)

 • designerens rolle

 • etik og værdier

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på 1. semester af MSc Digital design og interaktive teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • planlægge, udføre og reflektere over digitale designprocesser baseret på designteori
 • vælge mellem passende designmetoder- og teknikker baseret på en viden om brugskontekst og designprocessens karakter
 • diskutere og reflektere over brugen af analytiske af praktiske designværktøjer i processen ud fra et brugerorienteret designperspektiv
 • udvikle og analysere funktionelle prototyper og reflektere over brugen af interaktive teknologier som et designmateriale
 • præsentere indsigter fra deres designproces, argumentere for, evaluere og kritisk vurdere værdien af deres design for et akademisk og fagligt publikum
 • bruge indsigter fra processen til at reflektere over og udvikle sine evner som designer
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.