Official course description:
Full info last published 31/07-19

Avancerede designprocesser

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
KAAVDES1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor, Head of study programme
Teacher
Associate Professor
Teacher
Assistant Professor
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus giver de studerende mulighed for at udvikle deres viden om designprocesser til et avanceret niveau. Kurset præsenterer en række forskningsbaserede og designteoretiske tilgange til at planlægge og udføre interaktionsdesign og co-designprocesser i et iterativt og brugerorienteret perspektiv.

Description

Som digital designer er det vigtigt at tilegne sig de nødvendige kompetencer og færdigheder for at indgå i kollaborative designprocesser med flere brugere og stakeholders. Det er essentielt at opbygge et stort repertoire af designmetoder- og teknikker, og et kendskab til de faser, der kendetegner en dynamisk designproces fra indledende undersøgelser af et domæne over konceptudvikling til færdig prototype. I tillæg er det på et avanceret niveau nødvendigt at kunne vælge reflekteret og selvstændigt mellem disse metoder og teknikker i iterative og foranderlige designprocesser.

På kurset arbejder vi med at udvikle disse designevner gennem et praktisk designprojekt og en kontinuerlig akademisk refleksion over udviklingen af de studerendes designviden og færdigheder. De studerende udvikler et nuanceret begrebsapparat til at artikulere relevante problemstillinger i et designteoretisk og forskningsbaseret perspektiv.

Eksempler på emner kurset vil tage op (men ikke er begrænset til):

 • design af designprocessen

 • digitale designprocesser i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

 • designantropologiske undersøgelser og interventioner

 • co-design, samskabelse og brugerinvolvering

 • formgivning og interaktive teknologier som designmateriale

 • sketching, prototyping og eksternalisering

 • evaluering, implementering og perspektivering

 • viden i design og research-through-design

 • desigperspektiver (fx. affektivt interaktionsdesign eller kritisk design)

 • designerens rolle

 • etik og værdier

Formal prerequisites
7.5 ECTS in programming or databases. 7.5 ECTS course or project work within design research methods, including qualitative or quantitative approaches as used in design or social research.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • planlægge, udføre og reflektere over digitale designprocesser baseret på designteori
 • vælge mellem passende designmetoder- og teknikker baseret på en viden om brugskontekst og designprocessens karakter
 • diskutere og reflektere over brugen af analytiske af praktiske designværktøjer i processen ud fra et brugerorienteret designperspektiv
 • udvikle og analysere funktionelle prototyper og reflektere over brugen af interaktive teknologier som et designmateriale
 • præsentere indsigter fra deres designproces, argumentere for, evaluere og kritisk vurdere værdien af deres design for et akademisk og fagligt publikum
 • bruge indsigter fra processen til at reflektere over og udvikle sine evner som designer
Learning activities

The course will revolve around two hands-on design projects; a sprint (1 week) in the beginning of the semester, and a 10-week iterative and user-driven design project based on an overall brief presented by the teachers. It is a foundation for the exam to participate in the design project including supervision, critique sessions, presentations and exhibitions.

Course literature

Jonas Löwgren & Erik Stolterman (2007): Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted. The group has a shared responsibility for the content of the report.
Exam description:

The students work in groups of 4-6 students. The final group report is 25 pages (+/- 2 pages) for a 5 person group. The oral part of the exam is conducted in groups with individual presentations and a group discussion. For a group of 5 students the exam will last 1h 30 minutes including deliberation. Time and date