Official course description, subject to change:
Basic info last published 18/03-20

Digitalisering i det offentlige

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBDIOFF1KU
Participants max:
45
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
12150 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Assistant Professor
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
22 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
De studerende får indsigt i hvordan der arbejdes stragegisk og operationelt med digitalisering i et organisatorisk perspektiv. Der gives eksempler fra den offentlige sektor, men teori og indhold er også relevant for den private sektor.
Description

På kurset vil du arbejde med digitalisering i et strategisk perspektiv og operationelt perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til både borgervendt digitalisering samt digitalisering internt i det offentlige. Du vil blive indført i ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området.

Der bliver lagt op til, at du kan inddrage din egen erfaring og organisation. Du arbejder med den som en case (det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset).

Formal prerequisites

Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau. Læs mere her.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for de essentielle karakteristika ved digitalisering i det offentlige.
  • Redegøre for udfordringer og muligheder forbundet med digitalisering i offentlig regi
  • Redegøre for de centrale akademiske debatter på området
  • Analysere de ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter ved digitalisering i både et strategisk og et operationelt perspektiv
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work