Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 15/05-22

Digitalisering i det offentlige

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBDIOFF1KU
Participants max:
42
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Efterår 2023
Start
28 August 2023
End
26 January 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

De studerende får indsigt i, hvordan der arbejdes strategisk og praktisk med offentlig digitalisering, og hvilke muligheder og udfordringer dette giver. Teori og indhold er hentet fra forskning i den offentlige sektor, men er også relevant for den private sektor, især større virksomheder.

Description

På kurset vil du arbejde med digitalisering i et teoretisk, strategisk og praktisk perspektiv. Du vil blive indført i politiske, organisatoriske, sociale, juridiske og metodiske aspekter.

Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til f.eks. borgervendt digitalisering og digitalisering internt i det offentlige. Du vil opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området gennem forskningsbaseret undervisning og gæsteforelæsninger med praktiske eksempler.

Gennem oplæg og øvelser bliver også du præsenteret for en række teknikker til at undersøge forskellige aspekter ved offentlig digitalisering. Kurset lægger op til at du kan anvende og overføre de præsenterede teorier og teknikker til din egen organisation. Du og dine medstuderende vil løbende arbejde med hinandens cases. Det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset, ligesom du ikke behøver at arbejde i det offentlige for at deltage. Resultaterne fra disse øvelser kan danne udgangspunkt for den skriftlige eksamensopgave.


Formal prerequisites

Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau. Læs mere her.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Ved kursets afslutning, skal den studerende skrive en individuel eksamensopgave, der præsenterer en undersøgelse om digitalisering i en fremstilling som følger akademiske standarder. Her forventes den studerende at kunne anvende relevante teorier og kernebegreber fra forskningslitteraturen om offentlig digitalisering til at:
  • Redegøre for essentielle karakteristika ved offentlig digitalisering generelt og i en dansk kontekst
  • Beskrive, hvilke udfordringer og muligheder digitalisering medfører for forskellige aktører f.eks. myndigheder, borgere eller virksomheder
  • Identificere, analysere og diskutere et problem tilknyttet digitalisering på samfundsmæssig-, organisatorisk-, gruppe- eller individuelt niveau
  • Reflektere over og perspektivere undersøgelsens resultater i forhold til centrale forskningsdebatter om offentlig digitalisering
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work