Official course description:

Full info last published 7/10-19
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBDIOFF1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12150 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Assistant Professor
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

De studerende får indsigt i hvordan der arbejdes stragegisk og operationelt med digitalisering i et organisatorisk perspektiv.  Der gives eksempler fra den offentlige sektor, men teori og indhold er også relevant for den private sektor.

Description

På kurset vil du arbejde med digitalisering i et strategisk perspektiv og operationelt perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til både borgervendt digitalisering samt digitalisering internt i det offentlige. Du vil blive indført i ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området.

Der bliver lagt op til, at du kan inddrage din egen erfaring og organisation. Du arbejder med den som en case (det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset).

Formal prerequisites
IT-Universitetets generelle optagelseskrav.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for de essentielle karakteristika ved digitalisering i det offentlige.
  • Redegøre for udfordringer og muligheder forbundet med digitalisering i offentlig regi
  • Redegøre for de centrale akademiske debatter på området
  • Analysere de ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter ved digitalisering i både et strategisk og et operationelt perspektiv
Learning activities

Kurset gennemføres som en seminarrække af fire seminarer. Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gruppediskussioner, øvelser og hjemmeopgaver. Grupperne ved øvelserne er typisk 4-5 personer. 

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
C: Submission of written work
Exam description:

Den endelige bedømmelse er på baggrund af den skriftlige opgave, som er på maksimum 15 sider pr. studerende. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.reexam
Exam type:
C: Submission of written work, external (7-trinsskala)
Exam variation:
C: Submission of written work
Exam description:
Den endelige bedømmelse er på baggrund af den skriftlige opgave, som er på maksimum 15 sider pr. studerende. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.
Time and date