Official course description:

Full info last published 2/04-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BADIMIA1KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
-
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Research Assistant
Course semester
Semester
Forår 2020
Start
27 January 2020
End
31 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

The main outcome of the course is that the student is equipped with theoretical understanding and construction-oriented abilities to explore solutions to interaction design problems in early stages of the design process. In particular, the students become able to construct and use interactive software and hardware sketches as a means to drive a design process.

Description

In digital design, whether as field of research or design practice, it is imperative to be able to express design ideas in forms that can be explored, discussed and evaluated together with other people in a design team, and/or validated together with stakeholders in realistic settings, as way of driving a design process forward. The course provides the students with theoretical understanding and constructive abilities to accomplish this. In a larger context, this course prepares the students for being part of multidisciplinary design teams in digital design, where understanding digital materials, and the ability to prototype design ideas becomes an essential part of communicating with other specialist areas (e.g. programmers, engineers, product designers, marketing and business professionals) in a design process, as well as with users and other stakeholders. 

In this course, the incoming students’ programming ability from the course ‘Introduction to Programming’ is combined with their understanding of the interaction design process from the course ‘Digital Design and Interactive Technologies – foundations’, and their repertoire of genre-specific examples from the course ‘Interaction Design – genres and contexts’. Building on these three courses, the course ‘Digital Materials and Interactive Artefacts’ holds a central role in the programme, enabling the student to gain the theoretical understanding and constructive abilities needed to produce interactive artefacts in digital design, as a means for driving a digital design process.

The course introduces the use of JavaScript and node.js for the programming of standard devices (e.g.  laptops, smartphones) as well as customized networked microcontrollers respectively. Further, the course introduces, makes use of, and discusses basic sensor, actuator and networked microcontroller technologies as core digital materials available to the sketching process. Finally, as the basis for the course project work, interaction design towards the internet-of-things and smart connected products using cloud based computing platforms is introduced. The course revolves around a series of hands-on investigations using laptops / smartphones / tablets / microcontrollers as platforms for the construction of interactive software and hardware sketches.  The course is an immediate extension of the course BIDG ("Interaction Design: Genre and contexts") and the ‘Introduction to programming’.

Formal prerequisites
.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Diskutere rollen af Interaktive hardware/software sketches som del af eksplorative interaktionsdesign processer
 • Sammenligne og diskutere de respektive kvaliteter af storyboards, enactments og interaktive sketches som design artefakter
 • Anvende JavaScript til at programmere standard hardwareenheder (e.g laptops, SmartPhones, Tablets) i konstruktionen af interaktive sketches
 • Konstruere interaktive sketches ved hjælp af små netværks kapable JavaScript/node.js programmerbare mikroprocessorer (e.g. Raspberry Pi) i kombination med en række analoge og digitale sensorer/aktuatorer
 • Forklar de grundlæggende principper bag Internet-of-Things (IoT) ,Smart-connected-Products, og cloud computing samt de åbninger for interaktionsdesign der disse peger på
 • Anvende storyboards, scenarios, enactments, og interaktive sketches som kompletterende design artefakter i en interaktionsdesign process.
 • Diskuterer hvorledes kernebegreber i forståelsen af design for menneskelig interaktion med digital teknologi (e.g kontekst, mobilitet, og forbundethed) kan guide de tidlige faser af eksplorative interaktionsdesign processer.
 • Redegør for de grundlæggende principper bag, og forskelle på, analoge og digitale sensorer/aktuatorer samt de åbninger for interaktionsdesign disse enheder peger på
Learning activities

02April2020: Ændringer til kursets obligatoriske aktiviteter og omfanget af eksamen på baggrund af Covid19 situationen.

Lektioner, øvelser og vejledning organiseret som 28 fire timers workshops (2 pr. uge) hvor forelæsninger, præsentationer og diskussioner i plenum ledsages af vejledning, og hands-on øvelser. 

Læringsaktiviteter inkluderer:

 • Præsentation af software sketching teknikker i plenum ledsaget af superviserede øvelser i grupper
 • Præsentation af hardware sketching teknikker og grundlæggende microcontroller programmering i plenum ledsaget af superviserede øvelser i grupper
 • Præsentation af cloud computing teknikker in plenum ledsaget af superviserede øvelser i grupper hvorigennem gøre de studerende opøver  brugen af state-of-the-art cloud computing platforme som eksempelvis IBM Cloud.
 • Studenter gruppe præsentationer af diverse interaktive hard/software sketches samt rationalet bag disse. 
 • Forelæsninger med introduktion og diskussion af design teoretiske begreber af  direkte relevans for anvendelsen af sketching og sketches i de tidlige faser af eksplorative interaktionsdesign processer
 • Forelæsninger med introduktion og diskussion af emner med relevans for kursets eksplorative og konstruktions orienterede tilgang til interaktionsdesign.  Herunder emner som pervasive/ubiquitous computing,  augmented reality, forbundethed, kontekst/lokations baseret interaktion,  Internet-of-Things, Smarte-Forbundne-Produkter, og cloud based computing. 
 • Udstilling med poster præsentation af de studerendes gruppearbejde

Mandatory activities
 • 1 gruppeaflevering hvor  JavaScript anvendes til at udarbejde en interaktiv software sketch som Web applikation
 • 1 gruppeaflevering hvor  node.js anvendes til at udarbejde  en microcontroller baseret interaktiv soft/hardware-sketch
 • 1 gruppeaflevering der demonstrere brugen af node.js, mqtt ,Node-RED, og  IBM cloud til udarbejdelse af interaktiv soft/hardware-sketch 

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 20%
 • Lectures: 15%
 • Exercises: 15%
 • Assignments: 10%
 • Project work, supervision included: 30%
 • Exam with preparation: 5%
 • Other: 5%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
02April2020: Ændring i sideantal på opgaverne. Varighed på mundtlig eksamen sættes ned til 20 minutter.
______
Det skriftlige arbejde består af:
- en grupperapport på max 15 sider  hvor gruppens arbejde med sketching  og de konkret udarbejdede sketches (interaktive sketches, video, storyboards, scenarios, etc.) præsenteres.
- en individuel refleksionsrapport på max. 4 sider hvor den studerende med udgangspunkt i eget valg af nedslagspunkter i process og materiale, og med henvisning til kursets pensum, diskuterer og perspektiverer det konkrete sketching arbejde. Herunder særligt arbejdet med de interaktive hard/software sketches.
Group submission:
Group and individual
 • En gruppe består 5-6 studerende.
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Mixed 1

Time and date