Official course description, subject to change:

Preliminary info last published 15/05-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BADIMIA1KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
21250 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Kurset giver en hands-on introduktion til arbejdet med soft – og hardware som design materialer i de tidlige eksplorative  faser af  interaktionsdesign processer. Herunder særligt, konstruktionen af interaktive sketches under design for brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter som del af et Internet of Things.
Description

Som interaktionsdesigner er det en hel central kompetence at kunne udtrykke og udforske interaktive designideer. Kurset giver de studerende den teoretiske forståelse og den praktiske kunnen til at opnå dette.  

Kurset introducerer, og undersøger sammen med de studerende, igennem en række hands-on-opgaver og et projekt, den generelle ide om hard- og software som designmaterialer i sketchingen af tilstræbte brugeroplevelser. Herunder, hvordan konstruktionen af interaktive hard- og software sketches som designartefakter kan hjælpe med at drive de tidlige eksplorative faser af en interaktionsdesignproces. Der lægges her vægt på den essentielle rolle interaktive sketches indtager som del af en stadige dialog mellem designsituation og interaktionsdesigner, igennem hvilken hun på samme tid opdager, definerer og udtrykker rummet af mulige designløsninger.  

Kursets omdrejningspunkt er en række praktiske undersøgelser/mikro-eksperimenter med konstruktionen af interaktive sketches.  Herunder introduceres brugen af JavaScript programmering af en række standardenheder (fx bærbare computere, tablets, smartphones) samt ’små’ netværksforbundne mikrocontrollere. Endvidere introduceres til brugen af analoge og digitale sensorer og  aktuatorer, og det undersøges, hvilke modaliteter i interaktionen mellem mennesker og digital teknologi disse muliggør. Endelig introduceres ideen om internet-of-things som baggrund for det praktiske arbejde med at sketche tilstræbte brugeroplevelser med (smarte) forbundne produkter. 

Kurset kombinerer de studerendes programmeringskunnen fra kurserne i 'Introduktion til programmering' og ’Physical Computing’ med deres forståelse af interaktionsdesignprocessen fra kurset 'Digital design og interaktive teknologier - fundamenter' og eksempler fra kurset 'Interaktionsdesign-kernebegreber og perspektiver'. 

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på 3. semester af BSc Digital Design og Interaktive Teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Konstruere interaktive soft- og hardware sketches ved hjælp af netværks forbundne mikroprocessorer, analoge og digitale sensorer/aktuatorer, og standard enheder (e.g SmartPhones)
  • Redegøre for grundlæggende principper bag Internet-of-Things (IoT) og forbundne produkter
  • Diskutere hvordan soft- og hardware sketching kan bidrage til eksplorative interaktionsdesign processer rettet mod design for brugeroplevelser med IoT systemer
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.