Official course description:

Full info last published 15/05-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBDIOFF1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Danmark er en førende nation inden for offentlig digitalisering. Men arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor er langt fra afsluttet. Den offentlige sektor udgør en vigtig del af det danske samfund, og digitalisering heraf kan give store gevinster for både borgere samt private- og offentlige virksomheder. Samtidigt er det vigtigt at forstå de udfordringer offentlig digitalisering medfører for grupper af borgere og virksomheder og fx i forhold til retssikkerhed, retfærdighed og dataetik. Vi skal opbygge og drive en digital offentlig sektor, der kan servicere og bane vej for innovation og vækst i hele samfundet, men på en inkluderende måde. Dette stiller store krav til vores viden på området.

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker nærmere indsigt i offentlig digitalisering, herunder digitaliseringsstrategier, kanalhåndtering, borgerperspektiver, dataarbejde, lovgivning, skøn og digitalisering med mere.

Description

På kurset vil du arbejde med digitalisering i et teoretisk, strategisk og praktisk perspektiv. Du vil blive indført i politiske, organisatoriske, sociale, juridiske og metodiske aspekter. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til f.eks. borgervendt digitalisering og digitalisering internt i det offentlige. Du vil opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området gennem forskningsbaseret undervisning og gæsteforelæsninger med praktiske eksempler.

Gennem oplæg og øvelser bliver også du præsenteret for en række teknikker til at undersøge forskellige aspekter ved offentlig digitalisering. Kurset lægger op til at du kan anvende og overføre de præsenterede teorier og teknikker til din egen organisation. Du og dine medstuderende vil løbende arbejde med hinandens cases. Det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset, ligesom du ikke behøver at arbejde i det offentlige for at deltage. Resultaterne fra disse øvelser kan danne udgangspunkt for den skriftlige eksamensopgave.

Formal prerequisites

Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau. Læs mere her.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Ved kursets afslutning, skal de studerende skrive en eksamensopgave, der præsenterer en undersøgelse om digitalisering i en fremstilling som følger akademiske standarder. Her forventes de studerende at kunne anvende relevante teorier og kernebegreber fra forskningslitteraturen om offentlig digitalisering til at:
  • Redegøre for essentielle karakteristika ved offentlig digitalisering generelt og i en dansk kontekst
  • Beskrive, hvilke udfordringer og muligheder digitalisering medfører for forskellige aktører f.eks. myndigheder, borgere eller virksomheder
  • Identificere, analysere og diskutere et problem tilknyttet digitalisering på samfundsmæssig-, organisatorisk-, gruppe- eller individuelt niveau
  • Reflektere over og perspektivere undersøgelsens resultater i forhold til centrale forskningsdebatter om offentlig digitalisering
Learning activities

Kurset er forskningsbaseret og gennemføres som en seminarrække af fem seminarer. På de første fire seminarer præsenteres forskellige aspekter ved offentlig digitalisering og dennes betydning for en række aktører. Det femte seminar omhandler eksamensopgaven. Her kan de studerende præsentere og diskutere deres ideer med medstuderende og få vejledning og feedback fra underviserne.

Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gæsteforelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og hjemmeopgaver. Grupperne ved øvelserne er typisk to til tre personer.

Course literature

Artikler vil være tilgængelige på IT-Universitetets læringsplatform, LearnIT, som du får adgang til en måneds tid inden kursusstart. 

Vi har opdelt kursuslitteraturen i primær- og sekundærlitteratur. Vi forventer, at I har læst primærlitteraturen forud for seminarerne. Vi forventer ikke, at I har læst sekundærlitteraturen. Sekundærlitteraturen er ment som inspiration til studerende, der gerne vil læse yderligere op på emnet og som inspiration til eksamensopgaverne. Vi gennemgår derfor heller ikke al sekundærlitteratur på kurset.

 


Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 53%
  • Lectures: 17%
  • Project work, supervision included: 30%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1M: Submission of written work for groups or individual.
Exam submission description:
Den endelige bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave.
1 studerende afleverer 15 normalsider +/- 10 %
2 studerende afleverer 17 normalsider +/- 10 %.
En normalside er 2.400 anslag (tegn inklusive mellemrum). Der skal angives antal anslag på forsiden af eksamensopgaven ved aflevering.
Vi gennemgår løbende eksamensopgaven på kurset. Du kan anvende resultater fra øvelserne som udgangspunkt for opgaven.

Students working in groups must clearly identify which respective parts of the submitted work they are responsible for to be able to establish a solid foundation for individual grading.


Group submission:
Group
  • 1-2


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1M: Submission of written work for groups or individual.
Exam submission description:
Den endelige bedømmelse sker på baggrund af en skriftlig opgave.
1 studerende afleverer 15 normalsider +/- 10 %
2 studerende afleverer 17 normalsider +/- 10 %.
En normalside er 2.400 anslag (tegn inklusive mellemrum). Der skal angives antal anslag på forsiden af eksamensopgaven ved aflevering.
Vi gennemgår løbende eksamensopgaven på kurset. Du kan anvende resultater fra øvelserne som udgangspunkt for opgaven.

Students working in groups must clearly identify which respective parts of the submitted work they are responsible for to be able to establish a solid foundation for individual grading.


Group submission:
Group
  • 1-2

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 8 Nov 2024, 08:00 - 14:00