Official course description:
Full info last published 21/08-20

Enterprise Architecture, Master

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MSENARC1KU
Participants max:
45
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
-
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
12150 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Assistant Professor
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
31 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk.
Description

Dette kursus kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem implementering af arkitekturprocesser og operationelle processer diskuteres. Temaer som IT governance, performance management, benchmarking og ROI vil blive analyseret ud fra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Kursusdeltagere introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Kurset vil inkludere cases og benytte sig af gæsteforelæsninger.

Formal prerequisites

Du skal helst have kendskab til: 

 • forretning og ledelse
 • systemudvikling (deltaget i eller studeret praktisk systemudvikling) og 
 • projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurser om projektledelse). 

Du som enkeltfagsstuderende opfylde de overordnede adgangskrav for enkeltfag på masterniveau. Læs mere her. Indkrevne masterstuderende kan tage kurset som valgfag. 

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
 • Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammeværk og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
 • Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
 • Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteraur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.
Learning activities

Kurset afholdes på dansk med forelæsninger, gæstepræsentationer, øvelser og diskussioner.

Gennem gamification ("EA Game" - et digitalt simuleringsspil) får de studerende en dybere forståelse af arkitekturprocesser med fokus på arkitekturstyring og ledelse.

Flere gruppearbejder gennem hele kurset vil afprøve den studerendes evne til at arbejde med teoretiske begreber i praksis og skærper deres analytiske evner relateret til EA-sager.

Kursusudformningen udfordrer de studerende til at reflektere over det nødvendige udvalg i informationsindsamling, både teoretisk (ved at tilbyde en overflod af understøttende litteratur) og praktisk taget (ved at udfordre deres projektforslag gennem vejledning, ved dialogiske og dialektiske åbne overvejelser i klassen).

Course literature

 • Scott Bernard (2012) Introduction to Enterprise Architecture. Third Edition. Authorhouse. 
 • Jeanne W. Ross, Peter Weill, David C. Robertson (2006) Enterprise Architecture as Strategy. Harvard Business School Press. 
 • Jeanne W. Ross, Cynthia M. Beath & Martin Mocker (2019) Designed for Digital: How to Architect Your Business for Sustained Success. The MIT Press. 

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 25%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 15%
 • Project work, supervision included: 30%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 23 Oct 2020, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Mon, 16 Nov 2020, 07:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 17 Nov 2020, 07:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 20 Nov 2020, 08:00 - 21:00
Reexam - submission Fri, 18 Dec 2020, 08:00 - 14:00
Reexam Mon, 18 Jan 2021, 08:00 - 18:00
Reexam Tue, 19 Jan 2021, 08:00 - 18:00