Official course description:
Full info last published 7/10-19

Enterprise Architecture, Master

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MSENARC1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
12150 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Assistant Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk.

Description

Dette kursus kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem implementering af arkitekturprocesser og operationelle processer diskuteres. Temaer som IT governance, performance management, benchmarking og ROI vil blive analyseret ud fra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Kursusdeltagere introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Kurset vil inkludere cases og benytte sig af gæsteforelæsninger.


Formal prerequisites

Du skal helst have kendskab til: 
- forretning og ledelse
- systemudvikling (deltaget i eller studeret praktisk systemudvikling) og 
- projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurser om projektledelse). 

Du skal opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
  • Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammeværk og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
  • Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
  • Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteraur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.
Learning activities

Kurset afholdes på dansk med forelæsninger, gæstepræsentationer, øvelser og diskussioner.

Gennem gamification ("EA Game" - et digitalt simuleringsspil) får de studerende en dybere forståelse af arkitekturprocesser med fokus på arkitekturstyring og ledelse.

Flere gruppearbejder gennem hele kurset vil afprøve den studerendes evne til at arbejde med teoretiske begreber i praksis og skærper deres analytiske evner relateret til EA-sager.

Kursusudformningen udfordrer de studerende til at reflektere over det nødvendige udvalg i informationsindsamling, både teoretisk (ved at tilbyde en overflod af understøttende litteratur) og praktisk taget (ved at udfordre deres projektforslag gennem vejledning, ved dialogiske og dialektiske åbne overvejelser i klassen).Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted.
Exam description:

Det afsluttende projekt udarbejdes i grupper på en til fire personer (10 sider per person). 

Projektet er udgangspunkt for eksamen. Der er afsat 30 minutter per person. Selve eksaminationen varer 20 minutter, hvorefter eksaminatorerne voterer og der gives feedback til den studerende.

Pensum til eksamen er den obligatoriske litteratur samt den litteratur, som anvendes i projektet.

Gruppetype: Group exam. 
reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D22: Submission of written work with following oral exam supplemented by the work submitted.

Time and date
Ordinary Exam - submission Mon, 28 Oct 2019, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Wed, 13 Nov 2019, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 14 Nov 2019, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 15 Nov 2019, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Fri, 20 Dec 2019, 08:00 - 14:00
Reexam Thu, 9 Jan 2020, 09:00 - 19:00
Reexam Fri, 17 Jan 2020, 15:00 - 16:15