Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 7/10-19

Enterprise Architecture, Master

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MSENARC1KU
Offered to guest students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
12150 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master of IT (IT Leadership and Management)
Staff
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
31 January 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kurset giver en grundlæggende indføring i enterprise arkitektur (forretnings- og it-arkitektur) baseret på internationalt anerkendte modeller, metoder og rammeværk.

Description

Dette kursus kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for forretningsarkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur.

Samspillet mellem implementering af arkitekturprocesser og operationelle processer diskuteres. Temaer som IT governance, performance management, benchmarking og ROI vil blive analyseret ud fra et arkitekturperspektiv. Serviceorienteret arkitektur (SOA) og nøglekoncepter som cloud og mikrotjenester vil blive undersøgt på strategisk plan. Kursusdeltagere introduceres også til forvaltning af tjenester og infrastruktur, værdibaseret udvikling og forretningsprocesstyring (BPM).

Kurset vil inkludere cases og benytte sig af gæsteforelæsninger.


Formal prerequisites

Du skal helst have kendskab til: 
- forretning og ledelse
- systemudvikling (deltaget i eller studeret praktisk systemudvikling) og 
- projektledelse (ledet mindre projekter eller gennemført kurser om projektledelse). 

Du skal opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare baggrunden for og indholdet af en række nøgleudfordringer inden for enterprisearkitektur.
  • Forklare og sammenligne de væsentlige begreber i enterprisearkitekturen, herunder rammeværk og artefakterne og deres indbyrdes afhængighed.
  • Evaluere arkitekturens modenhed, styring og strategi i en virksomhed.
  • Søge efter mere information, for eksempel videnskabelig litteraur, rapporter, specifikationer og bruge disse oplysninger i metode og argumentation.
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D2G: Submission of written work for groups with following oral exam supplemented by the work submitted.
Exam description:

Det afsluttende projekt udarbejdes i grupper på en til fire personer (10 sider per person). 

Projektet er udgangspunkt for eksamen. Der er afsat 30 minutter per person. Selve eksaminationen varer 20 minutter, hvorefter eksaminatorerne voterer og der gives feedback til den studerende.

Pensum til eksamen er den obligatoriske litteratur samt den litteratur, som anvendes i projektet.

Gruppetype: Group exam.