Official course description:

Full info last published 18/07-22
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BSUSEXW1KU
Participants max:
180
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Associate Professor, Deputy Head of Department
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
31 August 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Brugergrænsefladen er en vigtig del af et IT-system og inkluderer både grafiske elementer som skærmbilleder, knapper, links, men også bredere dele som video, lyd og fysiske interaktionsdele. Kurset giver et teoretisk og praktisk indblik i systematisk design og udvikling af brugergrænseflader.

Description

Brugergrænserflader er en central del af alle IT systemer og at kunne designe og udvikle dem systematisk er vigtigt for en software udvikler. Det er også vigtigt at forstå principper bag udviklingen så det er lettere at forstå hvorfor elementer er designet som de er. I dette kursus for den studerende et praktisk og teoretisk fundament for systematisk udvikling af brugergrænseflader.

Målet med kurset er at gøre den studerende i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere brugeroplevelsen (UX) af en grænseflade, som for eksempel at tage hensyn til brugerens behov, mål, den platform systemet skal køre på og de data systemet skal benytte. Kurset vil benytte sig af webprogrammering teknikker (React/JavaScript) til at udvikling af brugergrænseflader.

Formal prerequisites

Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Beskrive hvad user experience og brugervenlighed er, og hvordan det kan måles
 • Redegøre for designmetoder til udarbejdelse af brugergrænseflader
 • Forklare, hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse af et system
 • Designe en grænseflade systematisk ud fra en designmetode
 • Udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer
 • Teste og analysere user experience med en prototype ved hjælp af usability tests og rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer
 • Forklare hvordan en webbrowser er opbygget og fungerer
 • Udarbejde en semantisk korrekt skalerbar brugergrænseflade ved brug af HTML og CSS
 • Implementere logik der muliggør brugerrejsen gennem de forskellige dele af løsningen ved brug af JavaScript og API-kald
Learning activities

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne veksler mellem at introducere systematisk design af brugergrænseflader og en introduktion til programmering af frontends med webbaserede teknologier. Under øvelserne arbejder I i grupper med forskellige opgaver i evaluering af user experience, design af nye brugergrænseflader og programmering af disse.

Mandatory activities

Der er 3 obligatoriske opgaver fordelt over semesteret. De studerende får feedback hver uge.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 10%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 20%
 • Exam with preparation: 30%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1G: Submission of written work for groups
Exam submission description:
Projektet består af en max 5-siders rapport (plus bilag) med prototype, færdig implementering og evaluering af brugergrænseflade.

Ved en gruppeaflevering uden en supplerende mundtlig eksamen, skal de studerende angive hvilke dele af det afleverede, de hver især er ansvarlige for. Dette skal ske, for at der kan gives en individuel vurdering af hver enkelt studerende.
Generelt gælder:
• Introducerende afsnit og konklusion må angives som delt ansvar.
• Individuelt ansvar kan angives på flere niveauer fra hele kapitler til afsnit og sætninger i en tekst.
• “Ansvar” kan dække over flere former for deltagelse incl. gennemskrivning, bidrage med argumenter i gruppediskussioner, deltagelse i gruppediskussioner som en del af skrive-/udviklingsprocessen etc.

I bedes drøfte med jeres underviser, hvordan I kan individualisere den skriftlige aflevering.
Group submission:
Group
 • Gruppestørrelse: 3 - 5 personer


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1G: Submission of written work for groups
Exam submission description:
Projektet består af en max 5-siders rapport (plus bilag) med prototype, færdig implementering og evaluering af brugergrænseflade.

Ved en gruppeaflevering uden en supplerende mundtlig eksamen, skal de studerende angive hvilke dele af det afleverede, de hver især er ansvarlige for. Dette skal ske, for at der kan gives en individuel vurdering af hver enkelt studerende.
Generelt gælder:
• Introducerende afsnit og konklusion må angives som delt ansvar.
• Individuelt ansvar kan angives på flere niveauer fra hele kapitler til afsnit og sætninger i en tekst.
• “Ansvar” kan dække over flere former for deltagelse incl. gennemskrivning, bidrage med argumenter i gruppediskussioner, deltagelse i gruppediskussioner som en del af skrive-/udviklingsprocessen etc.

I bedes drøfte med jeres underviser, hvordan I kan individualisere den skriftlige aflevering.
Group submission:
Group
 • 3-5

Time and date