Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 15/11-20

Network Society

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BANESOC1KU
Participants max:
70
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
27 May 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
GB
Abstract

Kurset tager udgangspunkt i begrebet netværk. At udforske dette begreb er helt centralt for at forstå samtiden, da det i høj grad organiserer den måde vi forestiller os hvad teknologi er og kan. Dermed er det en vigtig grundpille for digitalt design.

Description

”Connectivity” er ikke bare et buzzord, men en organiserende logik for den måde vi forstår sociale og økonomiske systemer, på både individuelt hverdagsplan og på samfundsplan. Ordet ”netværk” bruges til at karakterisere den IT-infrastruktur og de platforme som vi afhænger af, og en grundig forståelse af begrebet oprindelse og brug er derfor helt afgørende. I netværkssamfund laves mere og mere af det vi foretager os om til data som opsamles, opbevares og behandles af mange forskellige mere eller mindre kendte aktører. Nogle gange kan vi spore disse og forstå hvad der gøres med dem, men som oftest er dette en skjult og ugennemsigtig proces. Kurset oparbejder de studerendes evne til at undersøger konsekvenserne af dette.

I kurset lærer de studerende om begreber knyttet til netværkssamfundet. Der dykkes ned i antagelserne for denne måde at forstå samtiden på, og de konsekvenser det har for hvordan vi forestiller os fremtiden på. Desuden fokuseres der på hvordan centrale dele af vores sociale og politiske liv transformeres, herunder hvordan forskellighed og magt tager form.

Kurset sigter efter at give teoretiske værktøjer til at analysere vigtige aspekter og spændinger i netværkssamfund, samt at sætte fokus på en række områder som netværkssamfundet har transformeret. Dette skal ruste de studerende til at forstå disse samt andre områder i et netværksperspektiv. Det er muligt at anvende færdigheder opbygget i Digital Data Analysis, men der vil også blive introduceret til andre metoder. De studerende vil lære at sætte data (kvantitative og kvalitative) ind i en større analytisk undersøgelse af samfundsmæssige og sociale netværksstrukturer.

I kurset arbejder vi bla. med:
·      Begreber og teorier om digitale netværk, infrastrukturer og platforme
·      Metoder og strategier for analyse af netværk
·      Digital etik, GDPR og datahåndtering
·      Offentlighed og privatliv
·      Kapitalisme og arbejde i netværksøkonomien
·      Algoritmisk kultur


Formal prerequisites

Dette kursus er udbudt på 4. semester af bacheloruddannelsen i Digital Design og Interaktive Teknologier. Kurset bygger på viden opnået i kurserne på de første tre semestre af uddannelsen og i særdeleshed kurserne Digital kultur og medier og Digital Data Analysis. 

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare forskelle på forskellige metoder til indsamling og analyse af data, og reflektere over deres forskellige former for vidensproduktion
  • Reflektere over spørgsmål om etik og privacy i forbindelse med dataindsamling, -opbevaring, analyse og -formidling
  • Anvende metoder til at analysere digitale medier til at undersøge temaer relateret til studiet af netværkssamfund.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work