Official course description:
Full info last published 13/01-21

Bæredygtigt iværksætteri

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABAIVA1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2021
Start
1 February 2021
End
14 May 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. Udviklingen af anstændige jobs og ansvarlig produktion går hånd i hånd med den overordnede klimaindsats, som er grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.

Description

Der har de seneste år været et boom i iværksætterkulturen i Danmark, hvilket har resulteret i opstart af mange nye digitale, kreative virksomheder og nye app’s, spil og andre former for software har set dagens lys. Men pga. et øget fokus på bæredygtig udvikling er der i dag en voksende gruppe af mulige iværksættere, der ikke kan se sig selv i den klassiske opstartsproces med fokus på traditionelle forretnings- og investeringsmodeller.

Nye digitale formater har skabt et fundament for nye måder at organisere sig på i fællesskaber og derved er opstået nye forretningsmodeller. Eksempelvis er deleøkonomien i kraft af airbnb, Uber og andre platforme i dag en del af vores samtid og tanken om at organisere sig i fællesskaber og dele adgang til boliger og biler er mere aktuel end nogensinde. Vi har i Danmark tradition for at skabe fællesskaber omkring forretning og teknologisk udvikling, den danske andelsbevægelse sikrede at landbruget fik tilført de nye maskiner og den nye teknologi, der var brug for. Samtidig skabte bevægelsen et nyt form for bæredygtigt sikkerhedsnet for de selvstændigt erhvervsdrivende landmænd, og i dag er der store virksomheder samt mange nyere opstartsvirksomheder, som er baseret på andelstanken

Det er imidlertid svært at få øje på virksomheder, der arbejder inden for digitale løsninger, selvom der også her er et øget behov for nye, bæredygtige forretningsmodeller.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive, anvende og iværksætte en bæredygtig entreprenøriel process
  • Redegøre for en forretningsmodel i relation til mulighed for økonomisk bæredygtighed, herunder finansiering og drift
  • Redegøre for de juridiske regler i forbindelse med opstart af virksomhed vedr. selskabsret, IP-ret, aftale- og kontraktsret samt finanseringsret
  • Analysere en forretningsmuligheds strategiske implementering
  • Identificere, analysere og vurdere relevansen af juridiske forhold og problemstillinger i forbindelse med opstart af virksomhed som en del af en bæredygtig entreprenøriel proce
Learning activities

Kurset vil introducere til de elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et muligt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan etablere en bæredygtig virksomhed.

Udover iværksætteri og bæredygtighed vil kurset beskæftige sig med emner som idéudvikling, forretningsmodeller, selskabsform, aftaler og kontrakter, IPR, økonomi, branding, forretningsplan, samarbejde med interessenter, og pitch.

Kurset vil anvende design fiktion som idéudviklingsværktøj. Udvikling af ny teknologi og vores samfundsstrukturer er mere end nogensinde forbundet - de styrker og driver hinanden. Dette betyder, at hvis man ønsker at udvikle nye virksomheder inden for IT og samtidig ønsker at udvikle et mere bæredygtigt samfund, så skal dette gøres i en fælles bevægelse.

Kursets juridiske del behandler nogle af de mest relevante juridiske forhold og problemstillinger, som iværksættere har behov for at vide noget om, som f.eks. valg af selskabs-/virksomhedsform, indgåelse af aftaler og kontrakter, IP-rettigheder samt finansiering. 

Kurset inkluderer teori samt praksis i et tværfagligt perspektiv, som også vil afspejles i gruppen af studerende. Kursusformen er gruppebaseret hvor studerende arbejder praksisorienteret sammen med studerende fra andre studieretninger i grupperne. Undervisningen vil være en kombination af underviseroplæg, cases, og deltagerdiskussion samt gruppearbejde. Der vil være mundtlig og skriftlig præsentation af forretningsplan. 

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.

Time and date
Ordinary Exam - submission Tue, 25 May 2021, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Mon, 7 Jun 2021, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 8 Jun 2021, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 9 Jun 2021, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Wed, 14 Jul 2021, 08:00 - 14:00
Reexam Mon, 16 Aug 2021, 09:00 - 21:00