Official course description:
Full info last published 15/11-21

Bæredygtigt iværksætteri

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BABAIVA1KU
Participants max:
30
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Postdoc
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2022
Start
31 January 2022
End
31 August 2022
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Verden ændrer sig og i dag er der mere end nogensinde fokus på bæredygtighed - både i forhold til vores klima og miljø, i forhold til at få skabt livsbetingelser, der muliggør et arbejds- og privatliv i balance. Udviklingen af anstændige jobs og ansvarlig produktion går hånd i hånd med den overordnede klimaindsats, som er grundlæggende kriterier, hvis vi skal bringe Danmark i spidsen for udviklingen af fremtidens bæredygtige virksomheder.

Description

Der har de seneste år været et boom i iværksætterkulturen i Danmark, hvilket har resulteret i opstart af mange nye digitale, kreative virksomheder og nye app’s, spil og andre former for software har set dagens lys. Men pga. et øget fokus på bæredygtig udvikling er der i dag en voksende gruppe af mulige iværksættere, der ikke kan se sig selv i den klassiske opstartsproces med fokus på traditionelle forretnings- og investeringsmodeller.

Nye digitale formater har skabt et fundament for nye måder at organisere sig på i fællesskaber og derved er opstået nye forretningsmodeller. Eksempelvis er deleøkonomien i kraft af airbnb, Uber og andre platforme i dag en del af vores samtid og tanken om at organisere sig i fællesskaber og dele adgang til boliger og biler er mere aktuel end nogensinde. Vi har i Danmark tradition for at skabe fællesskaber omkring forretning og teknologisk udvikling, den danske andelsbevægelse sikrede at landbruget fik tilført de nye maskiner og den nye teknologi, der var brug for. Samtidig skabte bevægelsen et nyt form for bæredygtigt sikkerhedsnet for de selvstændigt erhvervsdrivende landmænd, og i dag er der store virksomheder samt mange nyere opstartsvirksomheder, som er baseret på andelstanken

Det er imidlertid svært at få øje på virksomheder, der arbejder inden for digitale løsninger, selvom der også her er et øget behov for nye, bæredygtige forretningsmodeller.

Kurset vil introducere til de elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et muligt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan etablere en bæredygtig virksomhed.

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive, anvende og iværksætte en bæredygtig entreprenøriel process
  • Redegøre for en forretningsmodel i relation til mulighed for økonomisk bæredygtighed, herunder finansiering og drift
  • Analysere en forretningsmuligheds strategiske implementering
Learning activities

Kurset vil introducere til de elementer, som gør den studerende i stand til at udvikle et muligt forretningskoncept og få et overblik over de faktorer, som vil være afgørende for, at man kan etablere en bæredygtig virksomhed.

Kurset introducerer de studerende til fremtidsforskningen som tværfaglig disciplin, dets grundprincipper og modeller, samt UNESCO’s futures literacy kompetencebegreb. Det handler om evnen til at forestille sig fremtiden på forskellige måder, at vide hvorfor det er nødvendigt, samtidig med at man udfordrer indgroede antagelser, så man bedre kan tænke i alternative fremtidsscenarier og se på nutiden med friske øjne. Med udgangspunkt i bl.a. megatrends vil de studerende udforske samfundsudviklingen det næste årti samt mulige implikationer for deres forretningskoncept. Hertil skitserer grupperne det fremtidige miljø som deres forretningskoncepter skal være parat til at kunne navigere i, for at teste og sikre konceptets robusthed set i lyset af disse fremtidsudsigter.

Kurset inkluderer teori samt praksis og vil bl.a. inkludere forskellige mulige innovationsmodeller samt identifikation af forretningsmuligheder, konkurrent analyse og strategiudvikling - altsammen i et bæredygtigt perspektiv. Kursusformen er gruppebaseret og er meget praksisorienteret. Undervisningen vil være en kombination af underviseroplæg og deltagerdiskussion samt gruppearbejde.


Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submisson description:
Der afleveres en opgave i grupper af 3-6 studerende. Afleveringen er på ca. 5 sider per studerende i gruppen, dvs. ca. 20 sider for en gruppe af 4 studerende.
Group submission:
Group
  • Grupper af 3-6 studerende
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Individual

Time and date
Ordinary Exam - submission Mon, 23 May 2022, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Thu, 9 Jun 2022, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 10 Jun 2022, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Wed, 27 Jul 2022, 08:00 - 14:00
Reexam Mon, 15 Aug 2022, 09:00 - 15:00