Official course description, subject to change:
Basic info last published 18/03-20

Kvalitative forskningsmetoder og akademisk formidling

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKVFAF2KU
Participants max:
60
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
21250 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Assistant Professor
Course semester
Semester
Efterår 2020
Start
24 August 2020
End
22 January 2021
Exam
Abstract

Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.

Description

I Digital Design, uanset om de ses som designpraksis eller som et område for designforskning, er de fleste designproblemer såkaldte "wicked" problemer", dvs. ustrukturerede problemer, hvor problemforståelsen udvikles parallelt med udforskning af løsninger. Kurset er centralt, fordi "wicked" problemer oftest kræver anvendelse af kvalitative undersøgelsestilgange og -metoder til forstå problemet og til udvikling af løsninger. I den bredere sammenhæng bliver kvalitative undersøgelsesmetoder således en grundlæggende del af værktøjskassen af perspektiver og metoder, som eleverne akkumulerer i løbet af programmet.

Den studerende er udstyret med en værktøjskasse med forskellige kvalitative undersøgelsestilgange, der kan anvendes i designforskning samt designpraksis. Derudover har den studerende fået erfaring fra at have anvendt nogle af disse tilgange i et kvalitativt studie oprettet i samarbejde med et igangværende forskningsprojekt og under tilsyn af forskere.

Formal prerequisites

Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i Digital design og interaktive teknologier

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • karakterisere forskellige videnskabelige tilgange og kvalitative og designorienterede undersøgelsesmetoder.
  • kortlægge et afgrænset forskningsfelt via litteraturstudier og bruge videnskabelige kilder til at diskutere eksisterende forskning.
  • formulere et relevant forskningsspørgsmål.
  • dføre et lille forskningsprojekt med en kvalitativ forskningstilgang og med kvalitative undersøgelsesmetoder gennem konstruktiv dialog med et forskningsprojekt og i relation til et sæt af forskningsproblemer
  • skrive en kort videnskabelig artikel på engelsk samt fremlægge den mundtligt
Ordinary exam
Exam type:

Exam variation: