Official course description, subject to change:

Basic info last published 15/03-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
15
Course code:
BAKVFAF2KU
Participants max:
55
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
yes
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
21250 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor, Head of study programme
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Abstract
Kursets mest centrale resultat er at de studerende bliver udstyret med en grundig forståelse af kvalitative forskningstilgange og -metoder og evnen til at anvende kvalitative undersøgelsesmetoder til undersøgelser samt formidling af resultaterne.
Description

I Digital Design, uanset om de ses som designpraksis eller som et område for designforskning, er de fleste designproblemer såkaldte "wicked" problemer", dvs. ustrukturerede problemer, hvor problemforståelsen udvikles parallelt med udforskning af løsninger. Kurset er centralt, fordi "wicked" problemer oftest kræver anvendelse af kvalitative undersøgelsestilgange og -metoder til forstå problemet og til udvikling af løsninger. I den bredere sammenhæng bliver kvalitative undersøgelsesmetoder således en grundlæggende del af værktøjskassen af perspektiver og metoder, som eleverne akkumulerer i løbet af programmet.

Den studerende er udstyret med en værktøjskasse med forskellige kvalitative undersøgelsestilgange, der kan anvendes i designforskning samt designpraksis. Derudover har den studerende fået erfaring fra at have anvendt nogle af disse tilgange i et kvalitativt studie oprettet i samarbejde med et igangværende forskningsprojekt og under tilsyn af forskere. Som en central del af kurset bliver de studerende trænet i formidling af deres arbejde skriftligt på engelsk. Den skriftlige kommunikation på engelsk er med til at forberede dem på et arbejdsliv, hvor det i mange tilfælde vil være det skrevne sprog.

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på femte semester på bacheloruddannelsen i Digital design og interaktive teknologier
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • karakterisere forskellige videnskabelige tilgange og kvalitative og designorienterede undersøgelsesmetoder.
  • kortlægge et afgrænset forskningsfelt via litteraturstudier og bruge videnskabelige kilder til at diskutere eksisterende forskning.
  • formulere et relevant forskningsspørgsmål.
  • gennemføre et lille forskningsprojekt med en kvalitativ forskningstilgang og med kvalitative undersøgelsesmetoder gennem konstruktiv dialog med et forskningsprojekt og i relation til et sæt af forskningsproblemer
  • skrive en kort videnskabelig artikel på engelsk samt fremlægge den mundtligt
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.