Official course description, subject to change:

Preliminary info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBORINF1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Forår 2025
Start
27 January 2025
End
30 May 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af komplekse organisatoriske innovations- og forandringsprocesser.


Description

Innovation og forandring er højt på agendaen i danske organisationer i såvel private som offentlige organisationer. Især tidens projekter med digitalisering og digital transformation udfordrer de fleste virksomheder og kalder løbende på innovation og forandring.

I dette fag får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation og forandring. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer kan organisere sig i forhold til at skabe innovation og forandring med alt det, det kræver fra idégenerering til implementering. Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra linære og strategiske modeller til emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori. Nogle af de temaer vi tager op er innovations- og forandringsstrategi, crowdsourcing, skyggeinnovation, medarbejderinvolvering, medarbejder-autonomi,  modstand mod forandring med mere.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Deltagerne kan identificere og beskrive en innovations- og forandringsproblemstilling ud fra fagets tekster.
  • Deltagerne kan problematisere og diskutere en innovations- og forandringsproblemstilling med brug af fagets tekster.
  • Deltagerne kan forholde sig til hele eller dele af en innovations-/forandringsprocess (evaluere eller udforme) og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work