Official course description:

Full info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBORINF1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af komplekse organisatoriske innovations- og forandringsprocesser.


Description

Innovation og forandring er højt på agendaen i danske organisationer i såvel private som offentlige organisationer. Især tidens projekter med digitalisering og digital transformation udfordrer de fleste virksomheder og kalder løbende på innovation og forandring.

I dette fag får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation og forandring. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer kan organisere sig i forhold til at skabe innovation og forandring med alt det, det kræver fra idégenerering til implementering. Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra linære og strategiske modeller til emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori. Nogle af de temaer vi tager op er innovations- og forandringsstrategi, crowdsourcing, skyggeinnovation, medarbejderinvolvering, medarbejder-autonomi,  modstand mod forandring med mere.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Deltagerne kan identificere og beskrive en innovations- og forandringsproblemstilling ud fra fagets tekster.
  • Deltagerne kan problematisere og diskutere en innovations- og forandringsproblemstilling med brug af fagets tekster.
  • Deltagerne kan forholde sig til hele eller dele af en innovations-/forandringsprocess (evaluere eller udforme) og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster.
Learning activities

Undervisningen består af en blanding af dialog forelæsninger underbygget med danske og udenlandske cases, gruppearbejde med brug af deltagernes cases, hjemmeopgaver, walk and talks samt eksamensopgaven med vejledning. Undervisningen fokuserer på at tilvejebringe deltagerne teori i form af begreber og modeller, altså viden til at forstå og analysere organisatorisk innovation og forandring med henblik på at evaluere eller udarbejde nye, innovative organisatoriske løsninger og få dem til at fungere godt  og herigennem bidrage til organisatorisk innovation og forandring i egen virksomhed. Deltagerne bliver trænet i at anvende forskellige perspektiver, teorier og modeller til at arbejde med håndtering af organisatoriske innovations- og forandringsproblemstillinger. Dette arbejde handler både om idégenerering, opbakning, implementering og forankring og hvad der er behov for, for at sikre bæredygtig innovation.  Det er vigtigt at huske på, at faget svarer til 1/4 af fuld arbejdsbelastning. Den  koncentrerede undervisningsform med 4 undervisningsdage stiller krav til de studerende om at få afsat tid til at få læst materialerne samt tid til hjemmeopgaver og eksamen for at få fuldt udbytte af kurset. Vel mødt!

Course literature

Kursuslitteraturen består af artikler, cases, bogkapitler med mere. Materialet er typisk på engelsk. Det oploades til LearnIT (vores fælles undervisningsplatform). Som en tommelfingerregel er materialet tilgængelige senest en måned før det seminar, hvor det indgår. Husk at afsætte god tid til læsning.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 50%
  • Lectures: 14%
  • Exercises: 4%
  • Assignments: 5%
  • Project work, supervision included: 25%
  • Other: 2%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Den studerende skal med udgangspunkt i en case fra egen virksomhed identificere og beskrive en innovations- og eller forandringsudfordring. Udfordringen skal problematiseres og diskuteres med brug af fagets tekster, det er også ok at inddrage enkelte ekstra materialer. På baggrund af problematiseringen udvælges hele eller dele af en udfordring for at skabe fokus. Den studerende kan vælge at gå i dybden med problematisering, der kan arbejdes med bud på hvorledes der kan arbejdes med udfordringen eller en allerede gennemfør håndtering kan evalueres. Uanset fokus skal der diskuteres med brug af fagets tekster herunder fordele og ulemper, ved anvende de udvalgte tekster.

1 studerende: 10 sider.


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
As ordinary exam

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 5 Apr 2024, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Mon, 24 June 2024, 08:00 - 14:00