Official course description, subject to change:

Preliminary info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BADIKUM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course semester
Semester
Forår 2025
Start
27 January 2025
End
30 May 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende lærer hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig kontekst og fællesskaber. Kurset undersøger herudover, hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
Description

Design af digitale og interactive teknologier bygger på en forståelse af brugere, og deres behov, visioner og værdier. Denne forståelse må derfor også tage udgangspunkt i en bred forståelse af digital kulturelle og aktuelle kulturelle praksisser, særligt når et design involverer brugen af digitale medier og tjenester. Men kultur kan forstås og analyseres på mange forskellige måder.  I stedet for at se kulturen som noget, der er statisk og givent, ser vi på dette kursus kultur og kulturelle former som noget, der vedvarende udvikles i samspil med nye medieformater og tjenester.

Kurset giver de studerende en grundlæggende forståelse for digital kultur og kulturelle praksisser, og sætter dem i stand til at udføre studier af brugerpraksisser fra et kulturelt perspektiv. De studerende træner deres kompetencer i at analysere, hvordan digitale kulturer og de måder, hvorpå de kommer til udtryk på digitale platforme, udvikler sig i et samspil mellem socialitet og teknologi.

Kurset introducerer de studerende for forskellige perspektiver på kultur og kulturbegrebet, og på hvordan man kan analysere kultur, og vi vil diskutere, hvad det vil sige at leve i et samfund, hvor stadig flere kulturelle praksisser og udtryksformer bliver medieret digitalt. De studerende vil blive introduceret til grundlæggende teorier om relationen mellem kommunikation og kultur, mellem social interaktion og kultur, og omkring identitet og selvfremstilling, ligesom vi vil se på andre relevante studier af kultur og kulturanalyser af fænomener som f.eks. subkultur og viralitet. Kurset vil herudover se på konkrete eksempler på digitale kulturer og samfundsmæssige forhold.

Nogle af de basale udfordringer og problemer, der kan være i at studere digital kultur i praksis, diskuteres løbende  på kurset. Det sker blandt andet med udgangspunkt i den viden, de studerende har fået i kurset ”Digital Design og Interaktive Teknologier – Foundations”.

Formal prerequisites

Bemærk, at i foråret 2024 vil undervisningen på kurset vil finde sted primært på dansk. Nogle gæsteforelæsninger kan være på engelsk. Fuld forståelse af dansk er derfor en forudsætning for deltagelse på kurset.


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare, hvad kultur er, og hvordan kultur udvikles i samspil med (digitale) medieformer
  • Beskrive forskellige tilgange til studiet af kultur i en digital kontekst
  • Identificere og anvende metoder til at studere digital kultur og digitale kommunikationspraksisser
  • Beskrive og anvende relevante teorier, der kan understøtte forståelse af digitale kulturer
  • Analysere kulturelle praksisser i forbindelse med et konkrete studie af en selvvalgt case eller digitalt fænomen, relateret til digital kultur og mediebrug
  • Beskrive og reflektere over egen-studiets fund, baseret på udvalgt teori, metode og egne empiriske observationer
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work