Official course description:

Full info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BADIKUM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor, Co-head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende lærer hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig kontekst og fællesskaber. Kurset undersøger herudover, hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.
Description

Design af digitale og interactive teknologier bygger på en forståelse af brugere, og deres behov, visioner og værdier. Denne forståelse må derfor også tage udgangspunkt i en bred forståelse af digital kulturelle og aktuelle kulturelle praksisser, særligt når et design involverer brugen af digitale medier og tjenester. Men kultur kan forstås og analyseres på mange forskellige måder.  I stedet for at se kulturen som noget, der er statisk og givent, ser vi på dette kursus kultur og kulturelle former som noget, der vedvarende udvikles i samspil med nye medieformater og tjenester.

Kurset giver de studerende en grundlæggende forståelse for digital kultur og kulturelle praksisser, og sætter dem i stand til at udføre studier af brugerpraksisser fra et kulturelt perspektiv. De studerende træner deres kompetencer i at analysere, hvordan digitale kulturer og de måder, hvorpå de kommer til udtryk på digitale platforme, udvikler sig i et samspil mellem socialitet og teknologi.

Kurset introducerer de studerende for forskellige perspektiver på kultur og kulturbegrebet, og på hvordan man kan analysere kultur, og vi vil diskutere, hvad det vil sige at leve i et samfund, hvor stadig flere kulturelle praksisser og udtryksformer bliver medieret digitalt. De studerende vil blive introduceret til grundlæggende teorier om relationen mellem kommunikation og kultur, mellem social interaktion og kultur, og omkring identitet og selvfremstilling, ligesom vi vil se på andre relevante studier af kultur og kulturanalyser af fænomener som f.eks. subkultur og viralitet. Kurset vil herudover se på konkrete eksempler på digitale kulturer og samfundsmæssige forhold.

Nogle af de basale udfordringer og problemer, der kan være i at studere digital kultur i praksis, diskuteres løbende  på kurset. Det sker blandt andet med udgangspunkt i den viden, de studerende har fået i kurset ”Digital Design og Interaktive Teknologier – Foundations”.

Formal prerequisites

Bemærk, at i foråret 2024 vil undervisningen på kurset vil finde sted primært på dansk. Nogle gæsteforelæsninger kan være på engelsk. Fuld forståelse af dansk er derfor en forudsætning for deltagelse på kurset.


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Forklare, hvad kultur er, og hvordan kultur udvikles i samspil med (digitale) medieformer
 • Beskrive forskellige tilgange til studiet af kultur i en digital kontekst
 • Identificere og anvende metoder til at studere digital kultur og digitale kommunikationspraksisser
 • Beskrive og anvende relevante teorier, der kan understøtte forståelse af digitale kulturer
 • Analysere kulturelle praksisser i forbindelse med et konkrete studie af en selvvalgt case eller digitalt fænomen, relateret til digital kultur og mediebrug
 • Beskrive og reflektere over egen-studiets fund, baseret på udvalgt teori, metode og egne empiriske observationer
Learning activities

Lektionerne indeholder læringsaktiviteter i form af korte in-class øvelser, der aktivt engagerer de studerende i undervisningen.

I øvelserne arbejder de studerende i praksis med dataindsamlingsmetoder med fokus på både kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse, suppleret med andre metoder. Herudover arbejdes med den akademiske rammesætning af de studerendes egne projekter.

Som led i undervisningen, skal de studerende tidlig i forløbet vælge et samtidigt digitalt kulturelt fænomen eller en kulturel praksis som udgangspunkt for et empirisk studie (= en case), som de på gruppebasis skal arbejde med det meste af kurset.  Udvælgelsen af casen skal ske med udgangspunkt i et selvvalgt emneområde og med et relevant fokus, der afspejler kursets emner. Som led i øvelserne skal de studerende planlægge og beskrive et undersøgelsesdesign, som de siden skal føre ud i livet.  Fundene fra deres empiriske studier præsenteres hen mod slutningen af kurset på et miniseminar, hvor de studerende får feedback fra andre studerende og undervisere på deres fund og analyse. Case-beskrivelsen henholdsvis undersøgelsesdesign skal beskrives kort på skrift og afleveres til undervisere og TAs i løbet af kurset, så de studerende kan få hjælp til at skærpe deres fokus og forberede sig bedst muligt på den afsluttende eksamen.


Course literature

Der findes ingen grundbøger til dette kursus. Litteraturen vil bestå af up-to-date forskningsartikler og udvalgte bogkapitler. Materialet gøres tilgængelige på LearnIT, når kurset starter.Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 25%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 5%
 • Project work, supervision included: 15%
 • Exam with preparation: 15%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
En individuel opgave på 6-8 sider (max. 3600 ord minus referencer), som skal analysere data indsamlet i løbet af kurset


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
En individuel opgave på 6-8 sider (max. 3600 ord, eksklusiv litteraturliste), som skal analysere data indsamlet i løbet af kurset

Time and date
Ordinary Exam - submission Mon, 13 May 2024, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Wed, 24 July 2024, 08:00 - 14:00