Official course description, subject to change:
Basic info last published 1/10-23

Digital kultur og medier

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BADIKUM1KU
Participants max:
65
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Associate Professor, Co-head of study programme
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Abstract
Formålet med dette kursus er at give de studerende en generel forståelse af, hvad der karakteriser digital kultur og kulturelle praksisser. De studerende vil lære hvordan de kan identificere og analysere digitale kulturelle fænomener, og hvordan disse fænomener kan forstås som et samspil mellem mediesystemer, personlig identitet og fællesskaber. Kurset vil herudover undersøge hvordan digitale platforme både kan begrænse og berige muligheden for kulturelle udtryk.

Kurset forventes at blive revideret for foråret 2024
Description

Designet af digitale og interactive teknologier bygger på en forståelse af brugere, og deres behov, visioner og værdier. Denne forståelse må derfor også tage udgangspunkt i en bred forståelse af digital kulturelle og aktuelle kulturelle praksisser, særligt når et design involverer brugen af digitale medier og tjenester. Men kultur kan forstås og analyseres på mange forskellige måder.  I stedet for at se kulturen som noget, der er statisk og givent, ser vi på dette kursus kultur og kulturelle former som noget, der vedvarende udvikles i samspil med nye medieformater og tjenester.

Kurset vil give de studerende en grundlæggende forståelse for digital kultur og kulturelle praksisser, og sætte dem i stand til at udføre studier af brugerpraksisser fra et kulturelt perspektiv. Kurset vil sætte de studerende i stand til at analysere, hvordan digital kulturer og den måde de kommer til udtryk på digitale platforme, udvikler sig i et samspil mellem socialitet og teknologi.

Kurset introducerer de studerende for forskellige perspektiver på kultur og kulturbegrebet, og på hvordan man kan analysere kultur, og vi vil diskutere hvad det vil sige at leve i et samfund, hvor stadig flere kulturelle praksisser og udtryksformer bliver medieret. De studerende vil blive introduceret til grundlæggende teorier om relationen mellem kommunikation og kultur, mellem social interaktion og kultur, og omkring identitet og selvfremstilling, ligesom vi vil se på andre relevante studier af kultur og kulturanalyser af fænomener som f.eks. subkultur og viralitet. Kurset vil herudover se på konkrete eksempler på internetbaserede kulturer og samfund.

Der vil løbende blive diskuteret nogle af de basale udfordringer og problemer, der kan være i at studere digital kultur i praksis, med udgangspunkt i den viden, de studerende har fået i kurset ”Digital Design og Interaktive Teknologier – Foundations”.

Kurset forventes at blive revideret for foråret 2024

Formal prerequisites

Bemærk, at i foråret 2024 vil undervisningen på kurset vil finde sted primært på dansk. Nogle gæsteforelæsninger kan være på engelsk. Fuld forståelse af dansk er derfor en forudsætning for deltagelse på kurset.


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forklare, hvad kultur er, og hvordan kultur udvikles i samspil med (digitale) medieformer
  • Beskrive forskellige tilgange til studiet af kultur i en digital kontekst
  • Identificere og anvende metoder til at studere digital kultur og digitale kommunikationspraksisser
  • Beskrive og anvende relevante teorier, der kan understøtte forståelse af digitale kulturer
  • Analysere kulturelle praksisser i forbindelse med et konkrete studie af en selvvalgt case eller digitalt fænomen, relateret til digital kultur og mediebrug
  • Beskrive og reflektere over egen-studiets fund, baseret på udvalgt teori, metode og egne empiriske observationer
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work