Official course description:

Full info last published 15/05-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KAVAETD2KU
Participants max:
130
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
yes
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Dette kursus vil sætte de studerende i stand til at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse design kontekster.
Description

I takt med at teknologi spiller en stadig større rolle i i både den professionelle og personlige kontekst, vil de værdier og den etik hvormed vi designer teknologier blive stadig mere afgørende. Adgangen til personlige data, kunstige intelligencer og overvågning er tydelige eksempler. Bevidstgørelse, og evnen til at forstå, artikulere og arbejde med værdier og etik i design er en helt central design kompetence, og bliver i stigende grad en afgørende del af vores design repertoire. Nye teknologier vil åbne uendelige muligheder, og en afgørende diskurs i teknologidesign er derfor, ikke om vi kan, men om vi skal.

Design er intentionel forandring af verden, og er derfor en dybt etisk og værdiladet praksis, hvad enten vi ser det eller ej. Udviklingen af en ansvarlig design praksis kræver derfor både indsigt, forståelse og metoder til kvalificeret at behandle de etiske og værdimæssige aspekter af design, både for den individuelle designer, teamet, organisationer og de lokale/globale kontekster vi designer til og for.

På dette kursus vil de studerende lære at blive bevidst om hvordan man arbejder med etik og værdier i design og innovationsprocesser. Gennem både teoretiske reflektioner og praktiske værdi og etik fokuserede design metoder vil de studerende lære at tage ansvar for at se, arbejde med og artikulere hvilke værdier der træder i forgrunden i deres design proces. De studerende vil opbygge en forståelse af hvordan teknologier både forstærker og reducerer menneskers værdier og handlinger og derfor spiller en afgørende rolle for både sociale sammenhænge, social og miljømæssig bæredygtighed, virksomheder og demokrati.

På kurset vil vi udarbejde både et ordforråd og metode katalog der vil gøre de studerende i stand til at arbejde eksplicit med værdier og etik i design processen, og i forskellige design kontekster, både kvalificeret og intentionelt. Kurset vil tilbyde de studerende en mulighed for at styrke en helt central del af deres design repertoire, et aspekt der både nu og i fremtiden vil være en efterspurgt kompetence i design og udvikling af nye teknologier.

Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • at redegøre for værdiperspektiver på et personligt, team-, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.
  • at udarbejde værdianalyser ved hjælp af relevante værktøjer og metoder, og at anvende disse i en designkontekst.
  • at reflektere over værdier og etik i specifikke designsituationer og kontekster.
Learning activities

Kurset fokuserer på at styrke de studerendes evne til at reflektere over og kritisk analysere værdier og etik i designprocesser og kontekster. Kurset fokuserer på at udføre kvalificerede refleksioner og analyser gennem konkrete øvelser og analyse af eksempler og cases.

Kurset vil desuden indeholde mindre designøvelser med henblik på at illustrere forbindelsen mellem teori og praktisk anvendelighed i en designpraksis.

Der vil være diskussioner og paneldebatter omkring udvalgte temaer og områder for at etablere stærke reflektoriske evner og evnen til at diskutere og anvende forskellige perspektiver.

Kurset vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og andre formater, der udvikler de studerendes evne til at forstå værdier og etik i designkontekster samt evnen til at arbejde konstruktivt med disse i deres egen designpraksis.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 40%
  • Lectures: 20%
  • Exercises: 30%
  • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Individuel skriftlig aflevering, ca. 5-6 normalsider


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Individuel skriftlig aflevering, ca. 5-6 normalsider

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 20 Dec 2024, 08:00 - 14:00