Official course description:
Full info last published 15/05-22

Værdier og etik i design

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KAVAETD2KU
Participants max:
125
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Assistant Professor
Course manager
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Teaching Assistant
Teaching Assistant (TA)
Course semester
Semester
Efterår 2022
Start
29 August 2022
End
31 January 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Dette kursus vil sætte de studerende i stand til at forstå, artikulere og arbejde kritisk med værdier og etik i avancerede og komplekse design kontekster.
Description
Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • at redegøre for værdiperspektiver på et personligt, team-, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau.
  • at udarbejde værdianalyser ved hjælp af relevante værktøjer og metoder, og at anvende disse i en designkontekst.
  • at reflektere over værdier og etik i specifikke designsituationer og kontekster.
Learning activities

Kurset fokuserer på at styrke de studerendes evne til at reflektere over og kritisk analysere værdier og etik i designprocesser og kontekster. Kurset fokuserer på at udføre kvalificerede refleksioner og analyser gennem konkrete øvelser og analyse af eksempler og cases.

Kurset vil desuden indeholde mindre designøvelser med henblik på at illustrere forbindelsen mellem teori og praktisk anvendelighed i en designpraksis.

Der vil være diskussioner og paneldebatter omkring udvalgte temaer og områder for at etablere stærke reflektoriske evner og evnen til at diskutere og anvende forskellige perspektiver.

Kurset vil være en blanding af forelæsninger, øvelser og andre formater, der udvikler de studerendes evne til at forstå værdier og etik i designkontekster samt evnen til at arbejde konstruktivt med disse i deres egen designpraksis.


Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 40%
  • Lectures: 20%
  • Exercises: 30%
  • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 16 Dec 2022, 08:00 - 14:00