Official course description, subject to change:

Basic info last published 15/03-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBITPLP1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Abstract

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst. 

Description

Organisering og ledelse af it-projekter er i stigende grad vigtigt for mange organisationer både i den private og offentlige sektor. Udvikling og implementering af it-projekter går hånd i hånd, og kompetent projektledelse vil være en vigtig faktor for mange typer af opgaver og områder i virksomheder. Derudover er fordele ved kompetent porteføljestyring også, at organisationer vælger de rigtige projekter at gennemføre.

Dette kursus dækker både metoder fra praksis og indsigt fra forskning, selvom der lægges vægt på forskning. Deltagerne lærer at anvende metoder til klassisk og agil it-projekt- og porteføljestyring. Deltagerne diskuterer relateret til forskningen indenfor området styrker og mangler ved forskellige metoder. Desuden vil deltagerne lære at anvende koncepter fra forskningen til at forstå udfordringerne i it-projekt- og porteføljestyring.

Formal prerequisites

Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Identificere forskellige perspektiver på it-projektledelse og porteføljestyring og deres implikationer for, hvordan vi forstår it-projekter, og hvordan hvert perspektiv er linket til forskellige typer ledelsesværktøjer.
  • Anvende og redegøre for, hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsninger i forhold til en valgt case.
  • Sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver på flere dimensioner.
  • Anvende teoretiske perspektiver på praksis og forklare de typer af overvejelser, der måtte opstå fra en projektleder, porteføljestyrer eller projektansvarlig person.
  • Kritisk analysere de identificerede og / eller anvendte perspektiver for at adressere behovet for andre / nye tilgange til projekt / porteføljestyring.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work