Official course description:

Full info last published 21/05-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBITPLP1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Postdoc
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Efterår 2023
Start
28 August 2023
End
26 January 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst. 

Description

Organisering og ledelse af it-projekter er i stigende grad vigtigt for mange organisationer både i den private og offentlige sektor. Udvikling og implementering af it-projekter går hånd i hånd, og kompetent projektledelse vil være en vigtig faktor for mange typer af opgaver og områder i virksomheder. Derudover er fordele ved kompetent porteføljestyring også, at organisationer vælger de rigtige projekter at gennemføre.

Dette kursus dækker både metoder fra praksis og indsigt fra forskning, selvom der lægges vægt på forskning. Deltagerne lærer at anvende metoder til klassisk og agil it-projekt- og porteføljestyring. Deltagerne diskuterer relateret til forskningen indenfor området styrker og mangler ved forskellige metoder. Desuden vil deltagerne lære at anvende koncepter fra forskningen til at forstå udfordringerne i it-projekt- og porteføljestyring.

Formal prerequisites

Ingen formelle forudsætninger krævet, men du skal opfylde de overordnede adgangskrav til adgangskravene for enkeltfag på masterniveau.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Identificere forskellige perspektiver på it-projektledelse og porteføljestyring og deres implikationer på, hvordan vi forstår it-projekter, og hvordan hvert perspektiv er linket tilo forskellige typer ledelsesværktøjer
 • Anvende og redegøre for, hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsninger i forhold til en valgt case
 • Sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver på flere dimensioner
 • Forholde teoretiske perspektiver til praksis og forklare de typer af overvejelser, der måtte opstå fra en projektleder, porteføljestyrer eller projektansvarlig person
 • Analysere kritisk de identificerede og / eller anvendte perspektiver for at adressere behovet for andre / nye tilgange til projekt / porteføljestyring
Learning activities

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde, projektarbejde og fælles diskussioner i plenum. Den litteratur vi gennemgår, vil blive bragt i spil i forhold til de studerendes egne praksis-erfaringer og problemstillinger. Vi forventer derfor også et højt niveau af aktiv deltagelse og refleksion fra de studerende.

Course literature

Artikler vil være tilgængelige på IT-Universitetets læringsplatform, LearnIT, som du får adgang til en måneds tid inden kursusstart. OBS: Vær opmærksom på at læsemængden op til første kursusgang kan være stor.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 20%
 • Lectures: 10%
 • Exercises: 10%
 • Assignments: 5%
 • Project work, supervision included: 35%
 • Exam with preparation: 20%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Skriftlig individuel opgave (max. 3000 ord, alt inkluderet)


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submission description:
Skriftlig individuel opgave (max. 3000 ord, alt inkluderet)

Time and date
Ordinary Exam - submission Wed, 1 Nov 2023, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Mon, 15 Jan 2024, 08:00 - 14:00