Official course description, subject to change:
Basic info last published 1/10-23

Designdrevet innovation

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KADDINN1KU
Participants max:
130
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Abstract

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om samfundsmæssig og erhvervsmæssig innovation og indebærer dybtgående videnstyper af innovation, identifikation af innovations muligheder, strategi og konkurrencedygtig analyse, udvikling af forretnings modeller. Gennem et case-drevet engagement med eksterne virksomheder, vil de studerende udvikle, teste, præsentere og argumentere for konkrete koncepter.

Description

Kurset tager udgangspunkt i en historisk og kontekstuel tilgang til begrebet innovation. Herfra vil studerende blive præsenteret for en række teorier og metoder omkring innovation, design drevet innovation og designprocesser. Fagets teoretiske pensum bliver introduceret parallelt med et selvstændigt samarbejde med en case partner. Dette arbejde handler i høj grad om evnen til at kunne afgrænse området – og involvere relevante aktører. Her vil det være relevant at udføre interessent- og konkurrenceanalyser, udvikle forretningsmodeller, planlægge og udføre bruger/ekspert-centreret designaktiviteter. 

Gennem forløbet skal der designes et digitalt produkt eller service. Dette produkt eller service skal rammesættes og formidles rettet mod potentielle aftagere. Dette vil sige, at studerende skal redegøre for, hvorledes deres arbejde i forløbet potentielt har værdi og en plads i et marked.

Formal prerequisites
Dette kursus bygger oven på kurserne på 1. semester af KDDIT og studerende bør have fulgt disse kurser eller at du har lignende kvalifikationer der gør dig i stand til: - at planlægge og udføre mindre designprojekter. - at anvende en række analyse- og designmetoder relevante for interaktive produkter. - at identificere og reflektere relevante teoretiske begreber relateret til eksplorative design processer.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Planlægge og udføre relevant bruger/ekspertinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af en design proces.
  • Konceptualisere og formidle et produkt eller service i samarbejde med en casepartner.
  • Beskrive anvendte metoder i forbindelse med designdreven innovation.
  • Analysere den gennemførte proces med teoretiske innovationsbegreber og reflektere over disse.
  • Reflektere over - og diskutere metodiske og teoretiske tilgange og begreber i forhold til brugerinddragelse, design og innovation med afsæt i den gennemførte design-drevne innovationsproces.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C1G: Submission of written work for groups