Official course description:
Full info last published 20/12-19

Designdrevet innovation

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KADDINN1KU
Participants max:
140
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
yes
Price (single subject):
10625 DKK (incl. vat)
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor, Deputy Head of Center
Teacher
Part-time Lecturer
Teaching Assistant
Assistant Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2020
Start
27 January 2020
End
31 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om samfundsmæssig og erhvervsmæssig innovation og indebærer dybtgående videnstyper af innovation, identifikation af innovations muligheder, strategi og konkurrencedygtig analyse, udvikling af forretnings modeller. Gennem et case-drevet engagement med eksterne virksomheder, vil de studerende udvikle, teste, præsentere og argumentere for konkrete koncepter.

Description

Kurset tager udgangspunkt i en historisk og kontekstuel tilgang til begrebet innovation. Herfra vil studerende blive præsenteret for en række teorier og metoder omkring innovation, design drevet innovation og designprocesser. Fagets teoretiske pensum bliver introduceret parallelt med et selvstændigt samarbejde med en case partner. Dette arbejde handler i høj grad om evnen til at kunne afgrænse området – og involvere relevante aktører. Her vil det være relevant at udføre interessent- og konkurrenceanalyser, udvikle forretningsmodeller, planlægge og udføre bruger/ekspert-centreret designaktiviteter. 

Gennem forløbet skal der designes et digitalt produkt eller service. Dette produkt eller service skal rammesættes og formidles rettet mod potentielle aftagere. Dette vil sige, at studerende skal redegøre for, hvorledes deres arbejde i forløbet potentielt har værdi og en plads i et marked.

Formal prerequisites
Dette kursus bygger oven på kurserne på 1. semester af KDDIT og studerende bør have fulgt disse kurser eller at du har lignende kvalifikationer der gør dig i stand til: - at planlægge og udføre mindre designprojekter. - at anvende en række analyse- og designmetoder relevante for interaktive produkter. - at identificere og reflektere relevante teoretiske begreber relateret til eksplorative design processer.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Planlægge og udføre relevant bruger/ekspertinddragelse i forbindelse med gennemførelsen af en design proces.
 • Konceptualisere og formidle et produkt eller service i samarbejde med en casepartner.
 • Beskrive anvendte metoder i forbindelse med designdreven innovation.
 • Analysere den gennemførte proces med teoretiske innovationsbegreber og reflektere over disse.
 • Reflektere over - og diskutere metodiske og teoretiske tilgange og begreber i forhold til brugerinddragelse, design og innovation med afsæt i den gennemførte design-drevne innovationsproces.
Learning activities

Forelæsningerne vil kombinere klassiske forelæsninger med mere aktivitetsbaserede læringsaktiviteter. Dette betyder, at der vil lægges vægt på opsøgende arbejde hos casepartnere samt sparring og feedback fra både undervisere og casepartner.

De følgende temaer til adresseres:
 • Brugerinddragelse gennem møder og workshops
 • Designdrevne innovationsprocesser med fokus på en iterativ tilgang.
 • Forretningsudvikling og strategiske overvejelser
 • Formidling af koncept og design

Aktiviterne vil baseret på disse temaer også bestå af to aktiviteter, som er en første præsentation af idé og koncept, samt en endelig præsentation af forløbets resultat til casepartner og undervisere.

Der vil være to opgaver. En midtvejs rapport med efterfølgende præsentation samt en afsluttende præsentation af det udviklede produkt eller service.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 50%
 • Lectures: 25%
 • Exercises: 25%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, external (7-trinsskala)
Exam variation:
D1G: Submission of written work for groups with following oral exam.

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 15 May 2020, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Wed, 3 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 4 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Mon, 8 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 9 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 10 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Thu, 11 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 12 Jun 2020, 09:00 - 21:00
Reexam - submission Wed, 8 Jul 2020, 08:00 - 14:00
Reexam Thu, 20 Aug 2020, 09:00 - 21:00
Reexam Fri, 21 Aug 2020, 09:00 - 21:00