Official course description:
Full info last published 22/12-22

Forandringsledelse og implementering

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBFLIMP1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor, Head of study programme
Teacher
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2023
Start
30 January 2023
End
25 August 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne analyse, lede og reflektere over behovet for forandringsledelse i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger.
Description

Forandring er en del af hverdagen i organisationer. De fleste organisationer står overfor store forandringer som følge af ny IT. Det at kunne forstå og håndtere forandringer i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger er afgørende for at organisationer klarer sig godt. Kurset adresserer udfordringer, tilgange og løsninger i forhold til at forstå og håndtere forandringsledelse i tider med digitalisering og digital transformation. Denne viden er afgørende for alle ledere, der er involveret i IT-ledelse for at kunne indgå strategisk i udvikling og udvælgelse af IT-løsninger. Samt med henblik på at sikre løsninger, der er implementerbare i forhold til den organisatoriske situation, herunder de menneskelige ressourcer.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af IT-baserede forandringsprojekter.

Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer samt cases herpå og en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring. Emner, der tages op, er forandringsmodeller, ledelsesformer, medarbejderinddragelse, forandringsparathed,  forandringsagenter, bæredygtige forandringsprocesser og varig implementering.

Formal prerequisites
Deltagerne forventes at have en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (f.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). 
Deltagerne forventes at have adgang til praksis. 
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange.
  • Kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer.
  • Analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst, med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring.
  • Udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
  • Beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess.
Learning activities

Kurset gennemføres med en blanding af teoretiske oplæg, inspirationsoplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde. 

Deltagerne forventes blandt andet at arbejde i grupper omkring cases fra egen virksomhed (dette arbejde kan danne baggrund for eksamensopgaven). 

I gruppearbejdet arbejdes der med anvendelse af dele af den gennemgåede teori og øvelser, der lægger direkte op til det, der kræves i den individuelle eksamensopgave. 

Alle deltagere skal derudover hver især lave et resumé af en akademisk artikel med relevans for det emne, spom de påregner at skrive deres opgave om. Denne aktivitet giver øvelse i at finde litteratur samt kritisk læsning og forholden sig til akademisk materiale herunder materialets forudsætninger og anvendelse.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
  • Preparation for lectures and exercises: 40%
  • Lectures: 20%
  • Project work, supervision included: 40%
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submisson description:
Individuel skriftlig aflevering på op til 15 normalsider.
Opgaven er typisk en teoretisk analyse af en planlagt eller gennemført implementeringsproces i en virksomhed, som deltageren har adgang til, men kan også være en mere teoretisk analyse af en særlig udfordring i organisatorisk implementering. Opgavens fokus er således at træne deltagerne i at anvende teori om forandringesledelse og implementering til at skabe forståelse for de problemstillinger, der opleves - herunder om og hvorledes problemstillingen kan løses. Det forventes, at deltagerne anvender kursets teori, hvor det giver mening, samt at der suppleres med en ekstra artikel, der rammer problemstillingen.


reexam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work
Exam submisson description:
Same as ordinary exam

Time and date
Ordinary Exam - submission Fri, 9 Jun 2023, 08:00 - 14:00
Reexam - submission Mon, 28 Aug 2023, 08:00 - 14:00