Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 22/12-22

Forandringsledelse og implementering

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBFLIMP1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Forår 2024
Start
29 January 2024
End
23 August 2024
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at kunne analyse, lede og reflektere over behovet for forandringsledelse i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger.
Description

Forandring er en del af hverdagen i organisationer. De fleste organisationer står overfor store forandringer som følge af ny IT. Det at kunne forstå og håndtere forandringer i forbindelse med implementering af organisatoriske IT-løsninger er afgørende for at organisationer klarer sig godt. Kurset adresserer udfordringer, tilgange og løsninger i forhold til at forstå og håndtere forandringsledelse i tider med digitalisering og digital transformation. Denne viden er afgørende for alle ledere, der er involveret i IT-ledelse for at kunne indgå strategisk i udvikling og udvælgelse af IT-løsninger. Samt med henblik på at sikre løsninger, der er implementerbare i forhold til den organisatoriske situation, herunder de menneskelige ressourcer.

Kurset giver en generel forståelse for organisatorisk forandringsledelse og zoomer ind på indsigt og eksempler om implementering af IT-baserede forandringsprojekter.

Deltagerne præsenteres for forskellige typer af forandringer samt cases herpå og en bred vifte af teoretiske og metodiske tilgange til at forstå og håndtere forandring. Emner, der tages op, er forandringsmodeller, ledelsesformer, medarbejderinddragelse, forandringsparathed,  forandringsagenter, bæredygtige forandringsprocesser og varig implementering.

Formal prerequisites
Deltagerne forventes at have en grundlæggende organisationsteoretisk forståelse (f.eks. It-ledelse og it-organisationens rolle). 
Deltagerne forventes at have adgang til praksis. 
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Beskrive, analysere og diskutere forskellige typer af forandringstilgange.
  • Kende til og vurdere relevansen af forskellige metoder til at gennemføre forandringer i organisationer.
  • Analysere de forskellige organisatoriske udfordringer i en konkret kontekst, med fokus på forskellige aktørers forståelse og behov i forbindelse med forandring.
  • Udarbejde og diskutere konkrete implementeringsforslag for forandringsprojekter
  • Beskrive, analysere og diskutere behovet for ledelse i en konkret forandringssprocess.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work