Official course description:

Full info last published 15/11-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBITBAE1KU
Participants max:
23
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12150 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course manager
Associate Professor, Head of study programme
Teacher
Associate Professor
Teacher
Assistant Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
PhD student
Course semester
Semester
Forår 2021
Start
1 February 2021
End
14 May 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kurset er for de, som gerne vil opnå indsigt i, hvilke dilemmaer, der er forbundet med a) ledelse af bæredygtighed (og IT), og b) hvordan IT kan produceres og anvendes bæredygtigt.

Description

Kurset vil hjælpe de studerende med at opnå viden om hvordan teknologier kan anvendes med henblik på bæredygtighed, men også hvilke udfordringer der ligger i den henseende. Kurset vil specifikt have fokus på de krav som bæredygtighed stiller til styring og ledelse.

De studerende vil blive introduceret til litteratur om bæredygtighed, inkl. litteratur, der behandler hvordan bæredygtighedsproblematikker er blevet inddraget i diskussioner af teknologisk udvikling og dens ledelse, og til dels hvordan bæredygtige transitioner formodes at blive formet af teknologisk udvikling. Kurset vil invitere de studerende til at reflektere over specifikke cases og bæredygtighedsudfordringer fra deres egne arbejdspladser. Eksempler kunne spænde fra smart city-initiativer eller smart-grid integration til CO2-opgørelser eller affaldshåndtering, men mange andre emner er også mulige. De studerende forventes at udvikle en konceptuel løsning på en udfordring efter eget valg, hvilket kan indebære strategi-udvikling, design-løsninger, organisering af partnerskaber, stakeholder-analyser eller guidelines for politisk inddragelse eller borger-/brugerinddragelse.

Efter kurset vil de studerende have opnået hands-on erfaring samt grundlæggende forståelse af forskellige dilemmaer vedrørende bæredygtig udvikling, og de vil være i stand til at placere disse i kontekst (socialt, politisk, økonomisk, miljømæssig). Dette vil gøre de studerende bedre i stand til at bidrage til bæredygtige løsninger indenfor f.eks. planlægning eller teknologisk udvikling.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for udfordringer og muligheder ved brug af IT i forhold til bæredygtighed med specifikt fokus på de krav som bæredygtighed udgør for styring og ledelse.
 • Udforske og analysere en specifik bæredygtighedsudfordring i forhold til IT-ledelse.
 • Udvikle en konceptuel løsning på udfordringen.
 • Redegøre for processen bag den konceptuelle løsnings tilblivelse.
 • Diskutere den konceptuelle løsning i forhold til litteratur om bredere debatter om bæredygtighed.
 • Reflektere kritisk over udfordringer og muligheder som stammer fra forholdet mellem bæredygtighed og IT-ledelse.
Learning activities

Kurset består af holdundervisning med mulighed for enkelte online forelæsninger. I løbet af kursets to moduler vil der løbende blive skiftet mellem oplæg fra underviserne og diskussioner de studerende imellem.

De studerende vil i løbet af kursets moduler få mulighed for at arbejde med cases fra deres eget arbejdsliv.

Course literature

Anbefalet baggrundslitteratur:

* Lange, Steffen og Tilman Santarius 2020. Smart Green World? London: Routledge.

* Berners-Lee, Mike 2011. How Bad Are Bananas? The Carbon Footprint of Everything. Greystone Books.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 30%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 20%
 • Exam with preparation: 10%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D11: Submission with following oral exam based on the submission.
Exam submission description:
Eksamen er individuel og baseret på aflevering af en synopsis fulgt af en mundtlig eksamination.
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes

Time and date