Official course description, subject to change:
Preliminary info last published 12/01-22

IT og bæredygtighed

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBITBAE1KU
Participants max:
25
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12150 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Forår 2023
Start
30 January 2023
End
25 August 2023
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
bestået/ikke bestået
Exam Language
DK
Abstract

Kurset er for de, som gerne vil opnå indsigt i, hvilke dilemmaer, der er forbundet med a) ledelse af bæredygtighed (og IT), og b) hvordan IT kan produceres og anvendes bæredygtigt.

Description

Kurset vil hjælpe de studerende med at opnå viden om hvordan teknologier kan anvendes med henblik på bæredygtighed, men også hvilke udfordringer der ligger i den henseende. Kurset vil specifikt have fokus på de krav som bæredygtighed stiller til styring og ledelse.

De studerende vil blive introduceret til litteratur om bæredygtighed, inkl. litteratur, der behandler hvordan bæredygtighedsproblematikker er blevet inddraget i diskussioner af teknologisk udvikling og dens ledelse, og til dels hvordan bæredygtige transitioner formodes at blive formet af teknologisk udvikling. Kurset vil invitere de studerende til at reflektere over specifikke cases og bæredygtighedsudfordringer fra deres egne arbejdspladser. Eksempler kunne spænde fra smart city-initiativer eller smart-grid integration til CO2-opgørelser eller affaldshåndtering, men mange andre emner er også mulige. De studerende forventes at udvikle en konceptuel løsning på en udfordring efter eget valg, hvilket kan indebære strategi-udvikling, design-løsninger, organisering af partnerskaber, stakeholder-analyser eller guidelines for politisk inddragelse eller borger-/brugerinddragelse.

Efter kurset vil de studerende have opnået hands-on erfaring samt grundlæggende forståelse af forskellige dilemmaer vedrørende bæredygtig udvikling, og de vil være i stand til at placere disse i kontekst (socialt, politisk, økonomisk, miljømæssig). Dette vil gøre de studerende bedre i stand til at bidrage til bæredygtige løsninger indenfor f.eks. planlægning eller teknologisk udvikling.


Formal prerequisites
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Redegøre for udfordringer og muligheder ved brug af IT i forhold til bæredygtighed med specifikt fokus på de krav som bæredygtighed udgør for styring og ledelse.
  • Udforske og analysere en specifik bæredygtighedsudfordring i forhold til IT-ledelse.
  • Udvikle en konceptuel løsning på udfordringen.
  • Redegøre for processen bag den konceptuelle løsnings tilblivelse.
  • Diskutere den konceptuelle løsning i forhold til litteratur om bredere debatter om bæredygtighed.
  • Reflektere kritisk over udfordringer og muligheder som stammer fra forholdet mellem bæredygtighed og IT-ledelse.
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (Pass / Fail)
Exam variation:
D11: Submission with following oral exam based on the submission.