Official course description:

Full info last published 23/04-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
1407002U
Participants max:
150
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
-
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
postdoc (industrial)
Teacher
Part-time Lecturer
Course semester
Semester
Forår 2020
Start
27 January 2020
End
31 August 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract
Brugergrænsefladen er den del af et it-system man oplever og kan interagere med som bruger. Udvikling af software involverer design brugergrænseflader og deres primære elementer. Det er bl.a. skærmbilleder, knapper, links, video og lyd. Kurset giver et teoretisk og praktisk indblik i systematisk design og udvikling af brugergrænseflader.
Description

Brugergrænserflader er central for for mange IT systemer og at kunne designe og udvikle dem systematisk er vigtigt for en software udvikler.

Den studerende får i kurset et praktisk og teoretisk fundament for systematisk udvikling af brugergrænseflader.

Målet med dette kursus er at gøre den studerende i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere user experience af en grænseflade herunder tage hensyn til brugerens behov, mål, den platform systemet skal køre på og de data systemet skal benytte. Kurset vil benytte sig af webprogrammering teknikker ( React/JavaScript), til at udvikling af konkrete brugergrænseflader.

Detaljeret målbeskrivelse:
 • Du skal kortfattet kunne beskrive brugerens arbejdsopgaver og arbejdssituation.
 • Du skal kunne forklare, hvad brugervenlighed er og hvordan det kan måles.
 • Du skal kunne forklare, hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse af et system.
 • Du skal kunne designe og implementere en grænseflade systematisk ud fra en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en datamodel.
 • Du skal kunne udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer.
 • Du skal kunne teste brugervenligheden af en prototype, rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer.

Formal prerequisites
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • levere et overblik over, hvad user experience er, og hvordan det kan måles
 • redegøre for designmetoder til udarbejdelse af brugergrænseflader
 • designe en grænseflade systematisk ud fra en designmetode
 • udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer
 • teste og analysere user experience med en prototype
 • forklare hvordan en webbrowser er opbygget og fungerer
 • udarbejde en semantisk korrekt skalerbar brugergrænseflade ved brug af HTML og CSS
 • implementere logik der muliggør brugerrejsen gennem de forskellige dele af løsningen ved brug af JavaScript og API-kald
Learning activities

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne veksler mellem at introducere systematisk design af brugergrænseflader og en introduktion til programmering af frontends med webbaserede teknologier. Under øvelserne arbejder I i grupper med forskellige opgaver i evaluering af user experience, design af nye brugergrænseflader og programmering af disse.

23/4-20 pga COVID19 situation eksamensform ændret fra D2G til C1G.

Mandatory activities
Der er 3 obligatoriske opgaver fordelt over semesteret.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C1G: Submission of written work for groups
Exam submission description:
De studerende udarbejder et projekt i grupper på 4-5 personer.
Projektet består af en max 5-siders rapport (plus bilag) med prototype og færdig implementering.

Ved en gruppeaflevering uden en supplerende mundtlig eksamen, skal de studerende angive hvilke dele af det afleverede, de hver især er ansvarlige for. Dette skal ske, for at der kan gives en individuel vurdering af hver enkelt studerende.
Generelt gælder:
• Introducerende afsnit og konklusion må angives som delt ansvar.
• Individuelt ansvar kan angives på flere niveauer fra hele kapitler til afsnit og sætninger i en tekst.
• “Ansvar” kan dække over flere former for deltagelse incl. gennemskrivning, bidrage med argumenter i gruppediskussioner, deltagelse i gruppediskussioner som en del af skrive-/udviklingsprocessen etc.

I bedes drøfte med jeres underviser, hvordan I kan individualisere den skriftlige aflevering.

Group submission:
Group
 • 4-5 studerende.

Time and date