Official course description:

Full info last published 15/11-20
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
1407002U
Participants max:
215
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Associate Professor, Deputy Head of Department
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Part-time Lecturer
Teacher
Postdoc
Course semester
Semester
Forår 2021
Start
1 February 2021
End
14 May 2021
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Brugergrænsefladen er en vigtig del af et IT-system og inkluderer både grafiske elementer som skærmbilleder, knapper, links, men også bredere dele som video, lyd og fysiske interaktionsdele. Kurset giver et teoretisk og praktisk indblik i systematisk design og udvikling af brugergrænseflader.

Description

Brugergrænserflader er en central del af alle IT systemer og at kunne designe og udvikle dem systematisk er vigtigt for en software udvikler. Det er også vigtigt at forstå principper bag udviklingen så det er lettere at forstå hvorfor elementer er designet som de er. I dette kursus for den studerende et praktisk og teoretisk fundament for systematisk udvikling af brugergrænseflader.

Målet med kurset er at gøre den studerende i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere brugeroplevelsen (UX) af en grænseflade, som for eksempel at tage hensyn til brugerens behov, mål, den platform systemet skal køre på og de data systemet skal benytte. Kurset vil benytte sig af webprogrammering teknikker (React/JavaScript) til at udvikling af brugergrænseflader.


Formal prerequisites
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Beskrive hvad user experience og brugervenlighed er, og hvordan det kan måles
 • Redegøre for designmetoder til udarbejdelse af brugergrænseflader
 • Forklare, hvordan kognitive forhold som gestalter og mentale modeller har indflydelse på brugerens opfattelse af et system
 • Designe en grænseflade systematisk ud fra en designmetode
 • Udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer
 • Teste og analysere user experience med en prototype ved hjælp af usability tests og rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer
 • Forklare hvordan en webbrowser er opbygget og fungerer
 • Udarbejde en semantisk korrekt skalerbar brugergrænseflade ved brug af HTML og CSS
 • Implementere logik der muliggør brugerrejsen gennem de forskellige dele af løsningen ved brug af JavaScript og API-kald
Learning activities

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne veksler mellem at introducere systematisk design af brugergrænseflader og en introduktion til programmering af frontends med webbaserede teknologier. Under øvelserne arbejder I i grupper med forskellige opgaver i evaluering af user experience, design af nye brugergrænseflader og programmering af disse.

 


Mandatory activities
Der er 3 obligatoriske opgaver fordelt over semesteret. De studerende får feedback hver uge.

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 10%
 • Lectures: 20%
 • Exercises: 20%
 • Assignments: 20%
 • Exam with preparation: 30%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
De studerende udarbejder et projekt i grupper på 4-5 personer.

Projektet består af en max 5-siders rapport med prototype og færdig implementering.
Group submission:
Group
 • group size: 4-5 personer.
Exam duration per student for the oral exam:
15 minutes
Group exam form:
Mixed 1

Time and date