Official course description:

Full info last published 15/05-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BSDITRF1KU
Participants max:
140
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Software Development
Staff
Course manager
Part-time Lecturer
Course Academic Responsible
Head of Department
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Digitalisering er en katalysator for transformation af både forretningsmodeller og samspillet mellem virksomheder. Når digital teknologi åbner op for nye muligheder, skubber udnyttelsen af digitalisering til den etablerede magtbalance mellem virksomhederne. Nye forretningsmodeller (produkter, tjenester, distributions- og kommunikationsmuligheder, prismodeller, produktionsmuligheder mm) dukker op, og konkurrence fra virksomheder fra helt andre forretningsområder bliver en trussel."


Description

Digitalisering er en katalysator for transformation af både forretningsmodeller og samspillet mellem virksomheder. Når digital teknologi åbner op for nye muligheder, skubber udnyttelsen af digitalisering til den etablerede magtbalance mellem virksomhederne. Nye forretningsmodeller (produkter, tjenester, distributions- og kommunikationsmuligheder, prismodeller, produktionsmuligheder mm) dukker op, og konkurrence fra virksomheder fra helt andre forretningsområder bliver en trussel.

At analysere, forstå og vurdere den forretningsmæssige effekte af den digitale udvikling kræver dels IT teknisk viden og forståelse, dels forretningsmæssig forståelse.

I dette kursus introduceres de SWU-studerende til en række forretningsmæssige begreber og modeller, som tilsammen sætter dem i stand til at bruge deres IT teknologiske viden og indsigt til pro-aktivt at bidrage til håndtering af effekten af den digitale udvikling på forretningsniveau.

Dette fag udfylder business-hjørnet af ITUs trekant for SWU.

Formal prerequisites

Teknisk indsigt svarende til opnået på SWU semester 1-4. Erfaring med kundeprojekt svarende til 2. årsprojektet på SWU.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for hvad en forretningsmodel er, herunder hvad den siger om en organisation.
 • Redegøre for, hvordan man kan beskrive kommercielle og non-profit forretningsmodeller i henhold til teorien, og anvende dette til at beskrive elementerne i en given organisations forretningmodel og deres indbyrdes sammenhæng.
 • Redegøre for, hvordan man kan beskrive en organisations omgivelser i henhold til teorien, og anvende dette til at beskrive en given organisations omgivelser, samt analysere hvorledes de påvirker organisationens forretningsmodel.
 • Redegøre for, hvad et økosystem er, og analysere hvorledes forskellige organisationers forretningsmodeller spiller sammen i et givet økosystem.
 • Analysere effekten på organisationer og økosystemer af udviklingen indenfor digitalisering: Identificere muligheder, barrierer, og potentielle forskydninger i indbyrdes styrkeforhold og indtjeningsmuligheder.
 • Udarbejde en analyse af effekten af udviklingen indenfor digitalisering på et givet øko-system. Anvende analysen til at udarbejde anbefalinger til en given organisation i øko-systemet til design/tilpasning af forretningsmodel og/eller deltagelse i øko-systemer, herunder krav til digitalisering.
 • Redegøre for hvordan man kan teste for og vurdere hypoteser og risici i forskellige faser af udvikling og tilpasning af forretningsmodeller. Anvende denne viden til at opstillet hypoteser og planlægge test i praksis i relation til en anbefalet tilpasning af forretningsmodellen.
 • Reflektere kritisk over egne anbefalinger med anvendelse af kursets litteratur.
Learning activities

Undervisningen består af forelæsninger og øvelser. De studerende arbejder derudover sammen i grupper om et øko-system efter eget valg, se mere under eksamensform.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Student Activity Budget
Estimated distribution of learning activities for the typical student
 • Preparation for lectures and exercises: 35%
 • Lectures: 25%
 • Exercises: 25%
 • Exam with preparation: 15%
Ordinary exam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2G: Submission for groups with following oral exam supplemented by the submission. Shared responsibility for the report.
Exam submission description:
Gruppeaflevering med efterfølgende mundtlig gruppeeksamen i pensum, suppleret af afleveringeren (som giver en mulig kontekst for at vise læremål der omhandler at “anvende teorien”, jvf ILOs).

Gruppestørrelse: 3-5 studerende. Nærmere instruktioner om format og krav vil blive givet på LearnIt for kurset.
Group submission:
Group
 • 3-5
Exam duration per student for the oral exam:
15 minutes
Group exam form:
Group exam


reexam
Exam type:
D: Submission of written work with following oral, External (7-point scale)
Exam variation:
D2M: Submission for groups or individual with following oral exam supplemented by the submission.
Exam submission description:
Gruppeaflevering med efterfølgende mundtlig gruppeeksamen i pensum, suppleret af afleveringeren (som giver en mulig kontekst for at vise læremål der omhandler at “anvende teorien”, jvf ILOs).

Nærmere instruktioner om format og krav vil blive givet på LearnIt for kurset.
Exam duration per student for the oral exam:
20 minutes
Group exam form:
Group exam

Time and date
Ordinary Exam - submission Tue, 10 Dec 2024, 08:00 - 14:00
Ordinary Exam Thu, 16 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 17 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Tue, 21 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Wed, 22 Jan 2025, 09:00 - 21:00
Ordinary Exam Fri, 24 Jan 2025, 09:00 - 21:00