Official course description:
Basic info last published 26/02-19

Programmer som data

Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
1409004U
Offered to guest students:
-
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
-
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
Bachelor in Software Development
Staff
Course semester
Semester
Efterår 2018
Start
27 August 2018
End
28 December 2018
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#.  

Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt syntaks, stakmaskiner, virtuelle maskiner, mellemkodesprog (inklusive JVM og .NET CLI), og continuations. Endvidere implementering af fortolkere, typeinferens, oversættere for en delmængde af C og for en delmængde af SML, garbage collectors, og kodegenerering for virtuelle maskiner og maskinkode (fx x86).Description

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog og dermed fundamentet for mange essentielle værktøjer som anvendes til software udvikling.

Det giver en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog og dermed fundamentet for mange essentielle værktøjer som anvendes til software udvikling.

Emner: 

 • Leksikalsk analyse, regulære udtryk, endelige tilstandsmaskiner, ikke-deterministiske og deterministiske tilstandsmaskiner, lexer-generatorer. 
 • Syntaksanalyse, top-ned versus bund-op, LL versus LR, parser-generatorer. 
 • Stakmaskiner, evaluering af udtryk, Postscript, mellemkode for en simpel stakmaskine. 
 • Oversættelse af en delmængde af C (*p, &x, pointer-aritmetik, arrays, arr[i]) til stakmaskinkode. 
 • Typetjek, typeinferens, statisk typede sprog, dynamisk typede sprog. 
 • Maskinmodellen bag Java, C#, F# (stak, hob, spildopsamling), og oversættelse fra kildetekst til stakmaskinkode. 
 • Mellemkodesprogene i Java Virtual Machine og Common Language Infrastructure (.NET, Mono), og deres implementation med generering af registermaskinkode på køretid. 
 • Spildopsamlingsteknikker (garbage collection). 
 • Funktionsprogrammering med F#, abstrakt syntaks som konkret syntaks. 
 • Continuations, exceptions, og en fortolker for en delmængde af Icon. 

Formal prerequisites
Betydelig programmeringserfaring og solid beherskelse af Java og C#, samt kendskab til F# eller Standard ML. Erfaring med programmers tids- og pladsforbrug. Det er en fordel sideløbende at følge kurset Operativsystemer og C.
Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Analysere og forklare tidsforbrug og pladsforbrug for et program skrevet i Java, C#, C og et dynamisk programmeringssprog, baseret på en forståelse af hvordan sprogene er implementeret, herunder hvilken rolle lageradministration og spildopsamling spiller; og kunne bruge denne forståelse til at vurdere fordele og ulemper ved at anvende en given sprogkonstruktion i en given situation (fx objekttype versus værditype i C#).
 • Benytte værktøjer til effektiv genkendelse af regulære udtryk, til leksikalsk analyse og til syntaksanalyse; kunne forklare begrænsningerne i disse værktøjer med brug af relevante teoretiske begreber; samt kunne vælge de mest relevante værktøjer til løsning af en foreliggende genkendelsesopgave.
 • Designe repræsentationer af abstrakt syntaks for et givet problem, i et funktionelt såvel som et objektorienteret sprog; kunne benytte værktøjer til at opbygge abstrakt syntaks ud fra tekstuelle inddata; og kunne benytte rekursion til analyse og transformation af abstrakt syntaks, for eksempel typeanalyse, oversættelse, eller reduktion af logiske eller aritmetiske udtryk.
 • Sammenligne udtrykskraft og effektivitet for forskellige programmeringssprog (især Java, C#, C og dynamisk typede sprog), og forklare hvordan deres egenskaber følger af designbeslutninger og implementationsteknikker bag sprogene.
 • Vise hvordan et program både kan anskues som aktiv skaber af dynamisk opførsel (programkørsler) og som passive data der kan analyseres, transformeres eller genereres af andre programmer.
 • Kunne forklare hvordan et givet nyt programmeringssprog forholder sig til kendte sprog.
Ordinary exam
Exam type:
A: Written exam, external (7-trinsskala)
Exam description:
Individuel skriftlig besvarelse af Take-home opgave/mikro projekt. Tidspunkt for udlevering og aflevering af opgaven vil fremgå på kursets side på LearnIT. De studerende har 28 timer til at besvare opgaven. Alle hjælpemidler, compilers etc. inklusiv internet adgang er tilladt. Plagiat og kopiering af løsninger er ikke tilladt. Der indgår ikke nogen mundtlig prøve i eksamen. Umiddelbart efter aflevering vil der gennemføres tjek for eksamenssnyd på 20% af de studerende, der har deltaget I prøven. De studerende udvælges tilfældigt af eksamenskontoret. Navnene på de udtagne lægges på kursets side på LearnIT. De udtagne studerende skal møde op på ITU til kontrol. Det præcise tidspunkt og sted vil blive offentliggjort på kursets side på LearnIT.