Official course description:

Full info last published 27/08-19
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
BAINKEP1KU
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
Offered as a single subject:
no
Programme
Level:
Bachelor
Programme:
BSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Associate Professor
Teacher
Research Assistant
Course semester
Semester
Efterår 2019
Start
26 August 2019
End
31 January 2020
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
ekstern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Dette kursus giver den studerende en bred indføring i og forståelse for interaktionsdesign, dets kernebegreber og perspektiver. Kurset bygger på en kombination af designteori og begreber præsenteret gennem et stort repertoire af designeksempler der tilsammen dækker de mest gængse perspektiver indenfor faget.

Description

Interaktionsdesign er kernefaget i bacheloruddannelsen Digital Design og Interaktive Teknologier. Dette kursus udgør således et fundament som mange af de efterfølgende kurser vil bygge oven på. 

I praksis vil en interaktionsdesigners ekspertise altid være en kombination af erfaring med en lang række designeksempler bygget op over tid og sat ind i en teoretisk ramme. Dette kursus giver denne teoretiske ramme i form af en lang række kernebegreber og deres indbyrdes relation samt forskellige perspektiver på hvordan interaktionsdesign kan tage sig ud bla. fortalt gennem en lang række eksempler. Gennem denne kombination af teori og designeksempler giver kurset en grunlæggende men bred forståelse af interaktionsdesign og dets kernebegreber og mest gænge perspektiver. 

På kurset vil den studerende vil lære at udvikle og skitsere designkoncepter inden for de forskellige perspektiver. Alle designkoncepter udvikles i grupper og præsenteres for resten af øvelsesholdet gennem video, storyboards og scenariobeskrivelser hvorigennem den studerende også vil lære at give og modtage designkritik.

Kurset vil behandle emner som:

 • Artefaktet - den fysiske form
 • Computeren
 • Den temporale form
 • Interaktionen
 • Etik

Kurset vil behandle perspektiver som:

 • Grafiske brugergrænseflader (GUI)
 • Tangible computing & Interaktive materialer
 • Internet of Things/Ubicomp
 • Maskinlæring og data
 • Spekulativt design

Formal prerequisites

Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Identificere karakteristika for et bredt udvalg af designeksempler indenfor interaktionsdesign.
 • analysere og kritisere digitale produkter og systemer og relatere dem til de centrale perspektiver inden for interaktionsdesign.
 • designe koncepter for interaktive, digitale produkter og systemer med de tilhørende brugsoplevelser formidlet via videoskitser og storyboards.
 • argumentere for valg af interaktionsform, udtryk og perspektiv ved design af digitale produkter og systemer.
Learning activities

14 ugers undervisning bestående ugentlige forelæsninger med udgangspunkt i tekster fra kompendiet. Hver forelæsning efterfølges af øvelser, hvori der bl.a. konceptualiseres og skitseres forskellige interaktionsdesign løsninger inden for forelæsningens stofområde. 

Øvelserne udføres mindre hold med hver deres underviser/vejleder. Designopgaverne udføres i grupper på 4-6 studerende og præsenteres og diskuteres hen mod slutningen af øvelsen med hele holdet. Der vil desuden være krav om løbende at skrive en reflektiv dagbog, hvor den studerende beskriver og reflekterer over egen læring. Denne reflektive dagbog afleveres fire gange i løbet af kurset.

Mandatory activities
De studerende skal aflevere deres refleksive dagbog fire gange i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen. 

REFLEKTIONSRAPPORT 
For hver uge skal du på, hvad der svarer til én A4 side i alt: 

1. Giv et kort resume af teksternes pointer 

2. List teksternes nøglebegreber 

3. Stil tre spørgsmål til teksterne (F.eks. noget du ikke forstår, noget du synes er uklart, spørgsmål til teori og metode) 

4. Beskriv kort dine tre største indsigter denne uge (på baggrund af både øvelser og tekster) 

Hver obligatoriske aflevering består således af hvad der svarer til tre A4 sider. 

Afleveringsdatoer vil blive meldt ud i LearnIT. 

Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

The course literature is published in the course page in LearnIT.

Ordinary exam
Exam type:
B: Oral exam, external (7-trinsskala)
Exam variation:
B1I: Oral exam with time for preparation. Inhouse. The preparation will take place at the university.
Exam description:

Mundtlig eksamen inkl. træk af spørgsmål, votering og feedback på 30 min. med 1 times forberedelsestid ved eksamen, hvor der skitseres et designkoncept gennem storyboards.


Time and date