Official course description:

Full info last published 15/05-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
10
Course code:
MIDITEG1KU
Participants max:
30
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
TBA DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Separate Modules in Informatics Teaching
Staff
Course manager
Associate Professor
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Abstract

Kurset er målrettet gymnasielærere ogKurset indgår i puljen af valgfag til Master i Informatikundervisning.

Deltagerne introduceres til digital teknologiforståelse med henblik på at kunne indtænke emnefeltet i egne gymnasiefag. Fire kompetenceområder i teknologiforståelse dækkes på kurset: Digital design og designprocesser - Computationel tankegang - Teknologisk handleevne - Digital myndiggørelse.

Deltagerne får dertil viden om og kendskab til basale begreber inden for det digitale fagområde, metoder, principper og teknikker for at kunne undervise i og benytte det digitale fagområde i samspillet med deres egen faglighed. Efterfølgende kan denne viden bruges til at understøtte og gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i faget Informatik og til at bringe værktøjer og begreber i samspil med andre fagligheder.


Description

Deltagerne opnår viden om og kompetencer inden for de fire kompetenceområder, som de igennem kurset vil relatere til deres egen faglighed:

Digital design og designprocesser

 • Planlæg og gennemfør designprocesser.
 • Brugerinddragelse, test og prototyper.
 • Konstruktion og evaluering af basalt it-system.

Computational tankegang

 • Indsigt i, hvad Computationel Thinking er.
 • Repræsentation af informationer fra virkeligheden som data i den digitale verden.
 • Modellering af data, dataanalyse og visualisering.

Teknologisk handleevne

 • Introduktion til objekt-orienteret programmering som modellerer den virkelige verden.
 • Modellering og konstruktion af basalt it-system (specielt web-teknologi).
 • Brug af digitale værktøjer til at understøtte problemstillinger fra andre fagligheder.

Digital myndiggørelse

 • Mennesker og digitale systemers påvirkning og sammenhængskraft.
 • Transparent, etisk og socialt ansvarlig brug af digitale teknologier - f.eks. data, kunstig intelligens og machine learning.
 • Perspektiver på digitalisering og viden om digital teknologi i egen praksis, i dannelse og erkendelsesprocesser.

Eksamen: 
Mundtlig eksamen med ekstern censur. Bedømmelse: 7-trinsskalaen. 


Formal prerequisites

Grundlæggende it-forståelse og selvstændig bruger af computer samt ITU's almene adgangkrav til enkeltfag. 


Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

 • Redegøre for digitale teknologiers muligheder og konsekvenser inden for deres eksisterende faglighed.
 • Beskrive og redegøre for grundlæggende begreber og teorier indenfor den digitale faglighed, herunder digital design, computationel tænkning, digital myndiggørelse og konstruktion af digitale systemer
 • Løse grundlæggende problemstillinger i samspillet mellem IT-system og menneske ved at udnytte centrale teorier, teknikker og processer.
 • Redegøre for strukturer i programmeringssprog samt anvende programmeringsteknologier til udvikling af basale it-systemer.
 • Planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, der indeholder digitale emner og værktøjer i samspil med andre fagligheder.
Learning activities

Arbejdsformen er opgavebaseret og med udgangspunkt i egne fagligheder.

Mandatory activities

Der vil være et antal obligatoriske opgaver, som skal være godkendte for at kunne gå til eksamen. Disse opgaver er afgørende, da der kræves en aktiv tilgang til kodning, da det ikke kan læres passivt. Deadlinen for at aflevere opgaverne er 2-3 uger før eksamen. 

Der vil være kort skriftlig feedback til hvert spørgsmål i opgaverne. Hvis der er behov for det, kan dette suppleres med et kort møde med den studerende, hvor forklaringerne og feedbacken uddybes.  

Andet forsøg kan være et anderledes format. Hvis en opgave ikke bliver godkendt, kan den studerende genaflevere når som helst - nogle gange er der behov for adskillige forsøg. 


Den studerende får karakteren NA (ikke godkendt) ved den ordinære eksamen, hvis de obligatoriske aktiviteter ikke er godkendt, og den studerende bruger et eksamensforsøg.

Course literature

Litteratur følger på ITU's online læringsportal. 

Ordinary exam
Exam type:
B: Oral exam, External (7-point scale)
Exam variation:
B22: Oral exam with no time for preparation.
Exam duration per student for the oral exam:
30 minutes


reexam
Exam type:
B: Oral exam, External (7-point scale)
Exam variation:
B22: Oral exam with no time for preparation.
Exam duration per student for the oral exam:
30 minutes

Time and date