Official course description, subject to change:

Basic info last published 15/03-24
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
KASITEK1KU
Participants max:
130
Offered to guest students:
yes
Offered to exchange students:
yes
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
10625 DKK
Programme
Level:
MSc. Master
Programme:
MSc in Digital Design and Interactive Technologies
Staff
Course manager
Course semester
Semester
Efterår 2024
Start
26 August 2024
End
24 January 2025
Exam
Abstract

Dette kursus vil give de studerende teoretiske og metodiske forudsætninger for at studere, analysere og forstå interaktioner og relationer mellem mennesker og digitale teknologier i situeret praksis. Indenfor rammen af antropologiske og sociologiske teknologistudier, vil kurset træne de studerendes evner til at udføre empiriske studier, samt at analysere og reflektere kritisk over implikationer af digitale teknologier I specifikke situationer og sammenhænge.


Description

Kurset vil give de studerende teoretiske, analytiske og metodiske værktøjer til at udvikle dybdegående, nuancerede og kritiske forståelser for relationer og interaktioner mellem teknologier og mennesker I situeret praksis. Vi fokuserer særligt på de sociale, kulturelle, politiske og affektive implikationer af disse interaktioner og relationer. Hermed vil de studerende få trænet deres evne til at agere som refleksive og ansvarlige praktikere, ved at reflektere over konsekvenser af nye sociale og teknologiske praksisser i forhold til spørgsmål om eksempelvis ansvar, agens, in-/eksklusion, grænser mellem privat og offentlig, roller og identiteter, som er forbundet med nye teknologier og digitale transformationer. Kurset vil introducere de studerende til teoretiske koncepter fra sociologien, blandt andet fra teknologi og videnskabsstudier (STS) og feministiske teknologi studier, til at udføre kritiske og situerede analyser af mennesker og teknologier. På kurset vil vi primært arbejde med kvalitative og eksplorative metoder såsom feltarbejde, interviews, design-etnografi og arts-based metoder.  

Nogle af de emner som kurset vil dække (dette er eksempler og ikke en afgrænset liste):

  • Everyday automation – Hvordan påvirker ’automatiseringen af hverdagen’  med f.eks. stemmestyrede teknologier og self-trackers menneskers hverdagsliv? Hvilket ’arbejde’ kræver det at få teknologierne til at virke?
  • Socio-technical imaginaries: Hvordan kan vi forstå den måde hvorpå teknologiske og sociale forestillinger og virkeligheder påvirker og gensidigt skaber hinanden?
  • Algoritmisk folklore: hvordan påvirker nye algoritmiske kulturer stemninger, affekter og forestillinger I menneskers hjem og hverdagsliv?
  • Feminist studies – Hvordan er feministiske studier relevante for at forstå teknologiers rolle som med-skabere af relationer af forskellighed/lighed mellem mennesker og (re-)distribuering af værdi, roller og ansvar i vores samfund?
  • Etnografiske metoder; Hvordan kan vi indsamle ’situeret’, rig og detaljeret data om mennesker og teknologier i kontekst?;

OBS: Undervejs i kurset vil vi arbejde med det akademiske håndværk, herunder emner som problemformulering, forskningsdesign og akademisk opgaveskrivning. Nogle af øvelsestimerne vil have akademiske workshops for de af jer som ikke er vant til at arbejde akademisk, eller gerne vil have genopfrisket jeres akademiske kompetencer.


Formal prerequisites

Dette kursus er erstatningskursus for Brugere i kontekst / Users in Context.  

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Identificere og beskrive teoretiske begreber fra kurset til at forstå og studere teknologier situeret i praksis.
  • Udvælge og anvende relevante metodologiske og teoretiske tilgange fra kurset til at udføre et afgrænset empirisk studie af situeret teknologi, og præsentere dette studie igennem en klart formidlet skriftlig akademisk opgave.
  • Analysere egen empirisk data ved at anvende teoretiske, begrebslige og analytiske ressourcer præsenteret på kurset.
  • Diskutere og udføre kritisk refleksion over relationen mellem valgte teorier, metoder, empirisk data og deres implikationer for egen studiets fund.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, External (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work