Official course description, subject to change:

Preliminary info last published 15/11-23
Course info
Language:
Danish
ECTS points:
7.5
Course code:
MBAIORG1KU
Participants max:
40
Offered to guest students:
no
Offered to exchange students:
no
Offered as a single subject:
yes
Price for EU/EEA citizens (Single Subject):
12300 DKK
Programme
Level:
Master programme
Programme:
Master in IT Management
Staff
Course semester
Semester
Forår 2025
Start
27 January 2025
End
30 May 2025
Exam
Exam type
ordinær
Internal/External
intern censur
Grade Scale
7-trinsskala
Exam Language
DK
Abstract

Kurset "Kunstig intelligens i organisationer" giver den studerende en grundlæggende forståelse for og indføring i, hvordan kunstig intelligens kan bruges og påvirke både private og offentlige organisationer. Faget er ikke teknisk, og det fokuserer på analyse, refleksion og styring af kunstig intelligens-projekter i en organisatorisk kontekst. Deltagerne vil derfor lære at analysere, reflektere over og styre implementeringen af kunstig intelligens i en organisatorisk kontekst.

Description

Kunstig intelligens (KI) spiller en stadig større rolle i moderne organisationer, og det er vigtigt at forstå, hvordan det kan anvendes strategisk og håndteres korrekt. Dette kursus undersøger de forskellige aspekter af kunstig intelligens i organisationer og giver deltagerne værktøjer og koncepter til at analysere og styre KI-projekter.

Kurset dækker både praktiske metoder og forskningsindsigter, hvor der især er vægt på at forstå den nyeste forskning på området. Deltagerne lærer at anvende metoder til planlægning, implementering og evaluering af KI-projekter i organisatoriske miljøer. Desuden diskuterer deltagerne styrker og svagheder ved forskellige tilgange og metoder.

Kurset dækker desuden en bred vifte af emner, herunder grundlæggende koncepter inden for KI, forretningsmæssige muligheder og udfordringer, organisatoriske barrierer for implementering, dataetik og lovgivning, samt vidensforståelser og datastrategier vedrørende kunstig intelligens. Gennem praktiske case-studier og diskussioner vil deltagerne udvikle en analytisk tilgang til at vurdere potentialet og risiciene ved kunstig intelligens i organisatoriske sammenhænge.

Gennem case-studier og diskussioner vil deltagerne analysere, hvordan KI påvirker forskellige funktioner i organisationer. Der vil også være fokus på implementeringsstrategier og forandringsledelse i forbindelse med KI-projekter. Deltagerne vil lære at identificere udfordringer og muligheder ved implementeringen af KI og udvikle handlingsplaner til effektiv integration af teknologien i organisationer. Der arbejdes både deskriptivt (konkurrencemæssige og ny-institutionelle forklaringer på, hvorfor KI implementeres) og normativt (de studerende kan tilegne sig redskaber og få udviklet en skitse til KI implementering i egen organisation).Formal prerequisites

Der er ingen formelle forudsætninger for kurset, men det forventes, at deltagerne opfylder adgangskravene for enkeltfag på masterniveau. Der forventes desuden en grundlæggende forståelse for organisationer og organisationsteori.

Intended learning outcomes

Efter kurset skal den studerende være i stand til:

  • Forstå grundlæggende begreber og teknikker inden for kunstig intelligens og deres anvendelse i organisationer.
  • Identificere og vurdere de organisatoriske udfordringer og muligheder ved implementeringen af kunstig intelligens.
  • Anvende strategier og metoder til implementering af kunstig intelligens i organisationer.
  • Vurdere etiske og samfundsrelaterede implikationer af kunstig intelligens i organisationer.
Ordinary exam
Exam type:
C: Submission of written work, Internal (7-point scale)
Exam variation:
C11: Submission of written work